Sökning: "adaptionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet adaptionsteori.

 1. 1. Digitala diharar och programmerade pukar: Ett utforskande av spelskapandets potential som akademisk publikationsform samt som verktyg för digitalisering och adaption av kulturarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mimmi Kingdon; [2019-06-25]
  Nyckelord :spel; speldesign; kritiskt skapande; critical making; adaption; adaptionsteori; adaption theory; spelcentrerad designprocess; gamecentric design process; digitalisering; kulturarv; digital humaniora;

  Sammanfattning : In this project I have created a game adaption of Swedish folklore regarding milk hares, to evaluate game design as a viable mode of academic publication, and as a way to preserve, adapt and present cultural heritage. During the making of the game I used a playcentric design process and took inspiration from interaction design. LÄS MER

 2. 2. Jane Eyre som adaption – analys av berättartekniska förändringar i två adaptioner av Charlotte Brontës roman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Larsson; [2019]
  Nyckelord :Adaption; berättarteknik; film; Jane Eyre; roman; serieroman;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar förändringar i berättartekniken när Charlotte Brontës roman Jane Eyre adapteras till serieroman och till film. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de berättartekniska aspekterna intrig, tid och berättare kan förändras vid adaptioner från roman till serieroman och till film, samt vilka didaktiska begränsningar och möjligheter adaptioner medför för lärare som ämnar arbeta med adaptioner. LÄS MER

 3. 3. ”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Uutela; [2019]
  Nyckelord :Ira Levin; Roman Polanski; Rosemarys Baby; psykologisk skräck; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. LÄS MER

 4. 4. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 5. 5. Three Hounds of the Baskervilles

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johan Oxenhall; [2018]
  Nyckelord :Arthur Conan Doyle Baker Street Baskerville Beryl Cumberbetch Cushing Detective Terence Fisher Hammer Studios Sherlock Holmes Horror Hound Lanfield Production Code Rathbone Stapleton;

  Sammanfattning : Sherlock Holmes har adapterats till film i över hundra år. Syftet med den här uppsatsen är att genomföra en studie om adaptioner av Sherlock Holmes romanen The Hound of the Baskerville har anpassats för sin samtid mellan 1939 och 2012. LÄS MER