Sökning: "adaptiv förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden adaptiv förvaltning.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 2. 2. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 3. 3. Kan arbetet i 8-fjordar klassas som ekosystembaserad fiskförvaltning? : en bedömning utifrån EBFF-kriterier samt förslag på indikatorer för ekosystemets status

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Amelie Johansson; [2015]
  Nyckelord :ekosystembaserad fiskförvaltning; EBFF; 8-fjordar; ecosystem based fisheries management; EBFM; 8-fjords;

  Sammanfattning : Havslevande organismer är en viktig födokälla för världens befolkning. Destruktiva fiskemetoder, ohållbar beståndsexploatering och skador på habitat utgör hot mot världens marina ekosystem. Enartsmodeller för säker exploatering av bestånd har visat sig vara otillräckliga i arbetet med de problem fiskförvaltning står inför. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassning av Älvstaden - en studie om hur höjda vattennivåer hanteras i fysisk planering av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Linda Rullander; [2014-10-09]
  Nyckelord :fysisk; planering; klimatanpassning; höjda; vattennivåer; Älvstaden; Norra; Södra; Älvstranden;

  Sammanfattning : Göteborg växer och därför vill stadens beslutsfattare bygga ut. Primärt och initialt ska utbyggnad ske längs Norra och Södra Älvstranden, den så kallade Älvstaden. LÄS MER

 5. 5. Lokal samförvaltning i Tivedsbygden : en svårfångad vision om hållbar naturresurshantering

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Ulfbecker; [2014]
  Nyckelord :lokal samförvaltning; samverkan; konflikt; socialt samspel; naturresurser; naturresurshantering;

  Sammanfattning : Föreliggande kandidatuppsats handlar om att söka beskriva samverkan och konflikt i samband med naturresurshantering. Undersökningens forskningsobjekt är ett försök till lokal samförvaltning som togs av lokala invånare i Tivedsbygden, en skogsbygd i gränslandet mellan Västergötland och Närke. LÄS MER