Sökning: "adaptiv musik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden adaptiv musik.

 1. 1. Determinism eller slump : Hur påverkas spelupplevelse av adaptiv kontra slumpmässig dynamisk musik?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Johansson; Carl Olander; [2022]
  Nyckelord :Datorspel; determinism; slump; adaptiv-musik;

  Sammanfattning : Forskning visar på att adaptiv musik har positiva effekter på spelupplevelsen och att det föredras över linjär musik. Denna studie undersöker därför de dynamiska aspekterna som skiljer adaptiv från linjär musik genom att explorativt undersöka hur spelare beskriver skillnader i spelupplevelse i ett FPS-spel som baseras på adaptiv musik i jämförelse med dynamisk musik vars musikaliska förändringar sker baserat på slump. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av adaptiv jämfört med linjär spelmusik på spelglädje : Hur påverkas spelare av musik som adaptivt anpassar sig efter spelet jämfört med musik som repeteras linjärt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sean Sigfried; [2021]
  Nyckelord :adaptiv musik; linjär musik; spelupplevelse; spelglädje;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur spelares spelglädje påverkas av datorspelsmusik som adaptivt anpassar sig efter spelet - jämfört med linjärdatorspelsmusik som endast repeterar sig. Tidigare forskning tyder på att adaptivmusik påverkar spelupplevelsen positivt samt att spelare föredrar adaptiv musik överlinjär och ingen musik alls. LÄS MER

 3. 3. Affektiva skillnader i mänskligt komponerad- och procedurellt genererad affektiv musik : En studie om den generativa musikens potential

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Carlsson; Erik Andersson; [2021]
  Nyckelord :Adaptiv musik; Generativ musik; Valens; Excitation; Affekt;

  Sammanfattning : Många spel idag innehåller adaptiv musik, alltså musik som anpassas utefter spelmotoriska variabler. En nackdel med mänskligt skapad adaptiv musik är att den i grunden baseras på linjärt musikaliskt material som sedan anpassas till ett ickelinjärt format. LÄS MER

 4. 4. Adaptiv musik i digitala spel : dess funktion och inverkan på spelaren

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Tobias Aarthun; Marko Sokolovic; [2018]
  Nyckelord :Adaptive music; horizontal re-sequencing; vertical re-orchestration; player performance; stress; Adaptiv musik; horizontal re-sequencing; vertical re-orchestration; prestationsförmåga; stress;

  Sammanfattning : Adaptiv musik gör det möjligt för spelutvecklare att implementera musik som reagerar på andra spel-parametrar. Därmed kan musiken följa spelets narrativ i realtid och på så vis bidra till en uppslukande upplevelse. LÄS MER

 5. 5. Adaptiv spelmusik : En studie om musikens funktion och kompositörens roll i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Christian Larsson; [2017]
  Nyckelord :adaptiv; musik; spelmusik; spel; gaming; immersion; kompositör;

  Sammanfattning : I denna undersökning studerar jag hur adaptiv musik påverkar spelarens immersion i ett datorspel, samt undersöker hur ens roll och arbetsprocess påverkas som kompositör vid adaptiv musikkomponering. Genom att ha varit med och skrivit musik till ett datorspel som gjorts från grunden har jag getts unika inblickar i den processen. LÄS MER