Sökning: "adaptiva system"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden adaptiva system.

 1. 1. LOOPS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM En studie ur ett infrastrukturperspektiv

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Kåreklint; [2021-04-12]
  Nyckelord :Learning Management System; infrastruktur; upplevelse; utveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Development of a Learning management system is part of a design process thatconsists of a vision, an operational image and a specification where each supplierof an LMS must analyze a unique design situation. The development of LoopsLMS is a process where different methods have been used. LÄS MER

 2. 2. Boundary Stories : Exploring Storytelling as a Tool for Inter-Organizational Learning of Crisis Response Capabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonas Herkevall; [2021]
  Nyckelord :storytelling; crisis management; organizational learning; complex adaptive systems; Covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Given the unique nature of crises, a key capability of the crisis response system is to facilitate adaptive response structures in relation to the circumstances of any given crisis. This thesis views the crisis response system as complex adaptive system, in which adaptive response is an emergent phenomenon that occurs through the interactions of crisis response organizations within the crisis response system. LÄS MER

 3. 3. The superior option for stormwater management : A case study of Årstafältet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Andreas Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; NBS; conventional drainage system; Sustainable urban drainage systems; Årstafältet;

  Sammanfattning : Dagens dagvattenhantering i urbana områden är inte hållbar vilket resulterar i översvämningar, förfallav naturen och hälsoproblem. Fortsatt urbanisering och klimatförändringar påverkar systemet negativtoch kräver en brådskande förändring. LÄS MER

 4. 4. Fuzzing Radio Resource Control messages in 5G and LTE systems : To test telecommunication systems with ASN.1 grammar rules based adaptive fuzzer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Srinath Potnuru; [2021]
  Nyckelord :RRC; 5G NR; robustness testing; fuzzing; ASN.1; network protocol testing; vulnerability detection; software security; RRC; 5G NR; robusthetstest; fuzzing; ASN.1; nätverksprotokolltestning; sårbarhetsdetektering; mjukvarusäkerhet;

  Sammanfattning : 5G telecommunication systems must be ultra-reliable to meet the needs of the next evolution in communication. The systems deployed must be thoroughly tested and must conform to their standards. Software and network protocols are commonly tested with techniques like fuzzing, penetration testing, code review, conformance testing. LÄS MER

 5. 5. CRISPR-Cas9 versus Prime Editing : en metodjämförelse, kliniska prövningar och etiska aspekter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :CRISPR Cas9; Prime editing; Clinical trials; Ethical aspects; CRISPR Cas9; Prime editing; Kliniska prövningar; Etiska aspekter;

  Sammanfattning : Det finns idag flera tusen genetiska sjukdomar som inte kan botas med hjälp av dagens läkemedelsbehandlingar. Detta är något forskarna försöker finna en lösning på. Två nya potenta genredigeringsverktyg har utvecklats och tros kunna bota och behandla många av de idag kända genetiska sjukdomarna. LÄS MER