Sökning: "adaptogen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet adaptogen.

  1. 1. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
    Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

    Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER