Sökning: "addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 748 uppsatser innehållade ordet addiction.

 1. 1. Personlig men inte privat : En kvalitativ studie om socialsekreterares förhållningssätt till sin profession

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Mathias Ljunggren; Sophie Herzén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine how social workers in form of social secretaries of the adult unit of the social service in Sweden balance the role as individual person and professional in their daily work. The purpose of the study is also to investigate how social secretaries balance their own values and at the same time have to align with the guidelines of the organization. LÄS MER

 2. 2. Development of an improved psilocybin synthesis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)Uppsala universitet/Läkemedelsdesign och läkemedelsutveckling

  Författare :Reham Shaba; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psilocybin is a hallucinogenic compound found in fungi and is currently evaluated inclinical trials for treatment of depression, anxiety and addiction. Psilocybin is aprodrug of the pharmacologically active metabolite, psilocin. LÄS MER

 3. 3. Missbruk och kön i filmer - En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fahrudin Zaimovic; [2020]
  Nyckelord :alkohol; diskursanalys; förändring; genus; Missbruk; narkotika; reproduktion.;

  Sammanfattning : Zaimovic, F. Missbruk och kön i filmer. En kritisk diskursanalys om hur filmer framställer missbruk utifrån ett könsperspektiv. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. SOCIALA MEDIER OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGA TJEJER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniella Yalda; Izis Mankarious; [2020]
  Nyckelord :sociala medier beroende; unga tjejer; påverkan; välmående;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöktes det hur unga tjejer anser att de blir påverkade av social medieanvändning samt huruvida densamma kan liknas vid ett beroende. Datamaterialet bestod av tre fokusgrupper med unga tjejer i åldrarna 15–18 år. Sammanlagt var det 18 stycken deltagare. LÄS MER

 5. 5. Smärtlindring vid opioidberoende: En litteraturstudie angående sjuksköterskans och patientens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ramses Blixt; Tobias Gerebrand; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; opioidberoende; sjuksköterska; smärta; smärtlindring; stigmatisering; experiences; nurse; opiod-dependency; pain; pain relief; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en komplex, individuell och subjektiv upplevelse och kan således inte jämföras mellan olika individer. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att lindra lidande och behandla alla människor med respekt. LÄS MER