Sökning: "addiction"

Visar resultat 1 - 5 av 815 uppsatser innehållade ordet addiction.

 1. 1. Artificial Intelligence and Corporate Social Responsibility in the Online Gambling Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristijan Salihovic; [2021-07-08]
  Nyckelord :Online gambling; Responsible gambling; Gambling addiction; Problem gambling; CSR; AI; Moral profit; Customer-oriented Moral and Systemic Proactivity; COMSP; Gambling-related Harm Reduction and Prevention; G-HARP; Cloud-based Global Gambling Registry; CGGR; International Gambling Standards; IGAS;

  Sammanfattning : Background: Digital technology and the Internet have created the preconditions for the development of online gambling. Gamblers can play or bet online whenever they want and wherever they are. Gambling should be entertaining, allowing players to keep it in balance with other activities in their lives. LÄS MER

 2. 2. Framställandet av psykisk ohälsa hos ungdomar - En diskursanalys av svensk press

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ala Rebwar; [2021-06-29]
  Nyckelord :Discourse; mass media; mental health; mental illness; representation; youth;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to explore representations of youth mental illness by analysingarticles in Swedish newspapers. Mass media has a central role in depicting social problems andshaping public discourse on health. It affects the way we understand and manage our social reality. LÄS MER

 3. 3. Uppsalas ANDT-L strategi: Hur implementerades L:et?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktor Wahrenberg; [2021]
  Nyckelord :ANDT; Läkemedel; Implementering; Sverige.;

  Sammanfattning : Uppsala län är det enda länet som har en ANDT-L strategi där L:et (läkemedel) är det som skiljer Uppsala från andra län. Eftersom Uppsala län är ensamt om att ha en strategi som innefattar läkemedel (L) är det intressant att undersöka hur denna strategi har implementerats. LÄS MER

 4. 4. Motivationsarbete under covid-19 pandemin - Vårdgivares erfarenheter vid en öppenvårdsmottagning för patienter med samsjuklighet och alkohol- och/eller drogproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jill Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate caregivers' experiences of motivational work under limited conditions for physical meetings with patients who have addiction problems. The intention was to gain a deeper understanding of what advantages and disadvantages this has entailed. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med ett substansberoende upplever bemötandet av vårdpersonal i hälso- och sjukvård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Pajovic; Antonia Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Substance abuse; Experiences; Misuse; Treatment; Substansberoende; Upplevelser; Missbruk; Bemötande;

  Sammanfattning : Background: Substance addiction is a growing problem in society where the cause of death has increased during the last couple of years. Using substances affects the cognitive, mental and physical abilities of the human being, which usually leads to a tolerance for the preparation. LÄS MER