Sökning: "addicts"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet addicts.

 1. 1. Prevention of recidivism and relapse of addiction after LVM : A qualitative study of the treatment work at the Swedish National Board of Institutional Care.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Felicia Rosenlund; [2022]
  Nyckelord :Desistance; compulsory care; crime; addiction; the National board of Institutional Care;

  Sammanfattning : Drug abuse often correlates with a criminal career. Compulsory care of addicts aims to motivate the individual to come to terms with their addiction. However, crime can be part of the lifestyle that the addict gets involved in. LÄS MER

 2. 2. Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Henriksson; Linn Rönning Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :Alcoholic; Codependent; Mental health; Alcoholic; Relatives; Alkohol; Medberoende; Psykisk hälsa; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. LÄS MER

 3. 3. Predicting future problem gamblers using Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Priyadarshini Selvaraju; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The work in this thesis attempts to identify potential gambling addicts inan online gambling website using machine learning models. Machine Learning can play a major role in predicting and identifying high-risk online players leading to self-exclusion and providing automated self- help tools to problem gamblers. LÄS MER

 4. 4. Enhetschefers syn på arbetet med äldre hemtjänstmottagare med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Johansson; Paula Greij; [2022]
  Nyckelord :home care; elderly care; elderly people; retirement; alcohol abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how unit managers reason about elderly home care recipients who are considered to have a harmful alcohol consumption. The purpose is to shed light on how unit managers construct alcohol abuse as a problem, how they reason about the purchase of alcohol and their view of the home care service's responsibilities and solutions. LÄS MER

 5. 5. Inte bara en droppe i havet? En tematisk analys av svenska och danska psykologers erfarenheter av att arbeta inom missbruksvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Martinsson; Linus Castro Sköld; [2022]
  Nyckelord :substansmissbruk; SUD; beroende; erfarenheter; psykologer; substance use disorder; addiction; experiences; psychologist; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to investigate psychologists' experiences of working in addiction care in Sweden and Denmark. Six semi structured interviews were conducted with three Swedish and three Danish psychologists, and the material was analysed using a reflective thematic analysis. LÄS MER