Sökning: "addiktiv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet addiktiv.

  1. 1. En kvalitativ studie om behandling av missbruk med naturläkemedlet Ibogain

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Sofie Andersson; Kristina Angefred; [2010]
    Nyckelord :Ibogain; Ibogaine; methadone; Subutex; heroin; substance abuse; addiction; natural remedy; treatment; anti-addictive; Ibogain; Ibogaine; metadon; Subutex; heroin; missbruk; beroende; naturläkemedel; behandling; anti-addiktiv.;

    Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. LÄS MER