Sökning: "addition solving"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden addition solving.

 1. 1. A Case Study of the platform CLOSER – It gives more than it takes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Helena Negatu; Austeja Bernataviciene; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innovation is in many organisations the core of the growth and development process. In today´s world, many organisations have realised that working in silos is no longer efficient, hence the search for external sources that can complement its internal knowledge base through boundary spanning activities. LÄS MER

 2. 2. Development of a 2D Optimal Path Simulation for Ship-to-Shore Cranes : Safe Trajectories within Interchangeable Obstalce Environments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Rickard Green; [2020]
  Nyckelord :Optimal Path; Control; Control theory; Obstacle; Safe trajectories; LiU; ISY; Reglerteknik;

  Sammanfattning : The most advanced ports as of writing of this report are at least somewhat autonomous. Whether discussing the transporters between crane and stack (temporary storage) or cranes, the ports are shifting into a completely autonomous system. This ultimate goal presents a challenge in regards to unloading and loading cargo ships in the harbour. LÄS MER

 3. 3. Språkets roll i problemlösning : Hur lärare i årskurserna ett till tre arbetar med elever som har svenska som andraspråk i problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Sundkvist; Melina Friberg; [2020]
  Nyckelord :Mathematics; problem solving; Swedish as a second language; Primary school; Elementary school; Matematik; Problemlösning; Andraspråkselever; Skolans tidigare år;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på vilka svårigheter som kan finnas för lärare i undervisningen av andraspråkselever med fokus på problemlösning. Vilka strategier som lärare använder för att överkomma svårigheterna och vilka stöd som lärare behöver för att kunna överkomma svårigheterna. LÄS MER

 4. 4. Fingeranvändning vid aritmetikuppgifter : Elever i förskoleklass kvalitativt olika sätt att använda fingrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecca Karlsson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; fingers; arithmetic; partial-whole relationships; preschool; matematik; fingrar; aritmetik; del-helhetsrelationer; förskoleklass;

  Sammanfattning : Fingrarna har länge använts som en konkret representationsform för att lösa aritmetikuppgifter. Det finns flera olika sätt att använda sig av fingrarna och dessa beror på vilka aspekter som individen har urskilt. LÄS MER

 5. 5. Hållbara materialkonstruktioner med hjälp av biomimicry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jennie Sjöqvist; [2020]
  Nyckelord :MDD; Material Driven Design; Biomimicry; 3D-printing; Hållbar; Utveckling;

  Sammanfattning : Vi behöver minska vår materialkonsumtion, idag gör vi av med mer resurser än vad vi har tillgång till. I den här studien har först en materialkonstruktion tagits fram och därefter ett produktkoncept för konstruktionen. För att ta fram materialkonstruktionen har biomimicry använts. LÄS MER