Sökning: "additiv tillverkning"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden additiv tillverkning.

 1. 1. A Business Model Perspective on Additive Manufacturing

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :INGRID PORAT; KLARA HOVSTADIUS; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; business models; Gartner’s hype cycle; additiv tillverkning; affärsmodeller; Gartner’s hype cycle;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is an immature manufacturing technology which is often considered to have the potential of disrupting the manufacturing industry and many industrial companies are currently investigating how they can position themselves within the AM market. Technological innovations alone are often insufficient to fully exploit the benefits of new technology and requires to be accompanied with business model innovation. LÄS MER

 2. 2. Defektidentifieringvid EBM-tillverkning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Christoffer Brochs; [2018]
  Nyckelord :electron beam melting; defekt; titan; additiv tillverkning; mikroskopi; mikrotomografi;

  Sammanfattning : Tillverkning av slutprodukter med additiv tillverkning   blir allt vanligare. Slutprodukter har högre krav på detaljens mekaniska   egenskaper än prototyper gör. Forskning har visat att porositeten är av stor   betydelse för en detaljs hållfasthet. LÄS MER

 3. 3. QUALITY IMPROVEMENT OF CERAMIC PARTS FORMEDICAL APPLICATIONS THROUGHOPTIMIZATION OF THE ADDITIVE MANUFACTURING ANDPOST-PROCESSING PROCESSES

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Eva Hofacker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive Manufacturing (AM) is beneficial for medical applications in which tissues must be replaced because AM enables the fabrication of highly complex three-dimensional structures. In this study the AM and the post-processing steps of additive manufactured ceramic parts of a specific material for tissue replacement were examined in order to optimize the parts’ quality. LÄS MER

 4. 4. A Cost Breakdown and Production Uncertainty Analysis of Additive Manufacturing : A Study of Low-Volume Components Produced with Selective Laser Melting

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jonas Barsing; [2018]
  Nyckelord :Production uncertainty; Product cost; Additive manufacturing; Cost estimation; AM; Produktionsosäkerheter; produktkostnad; additiv tillverkning; kostnadsuppskattning; AT;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing has recently gained cogency as a final part manufacturing technique. The method uses a layer-upon-layer technique to build three-dimensional objects. This technique has many advantages creating new opportunities regarding production. LÄS MER

 5. 5. Additiv tillverkning för högre teknisk tillgänglighet i internationella insatsområden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Alexander Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printer; Military utility; Technical availability; Additiv tillverkning; 3D skrivare; Militär nytta; Teknisk tillgänglighet;

  Sammanfattning : In this paper the military utility of additive manufacturing of spare parts during international deployment is explored. We also analyze the effect that additive manufacturing has on technical availability. International deployment can be tough for logistical reasons and this leads to a difficulty in supplying ground troops with spare parts. LÄS MER