Sökning: "adel"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet adel.

 1. 1. Vilka var de rikaste svenskarna? En studie av svenska miljonärer under 1800-talets moderniseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsfördelning; förmögenheter; ekonomisk elit; förmögenhetsojämlikhet; industrialisering; adel; politisk representation; 1800-talet; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines the wealthiest individuals in 19th century Sweden. The specific questions asked are which sectors of the economy these individuals accumulated their wealth in; and to what extent they belonged to the nobility. LÄS MER

 2. 2. Banker på sociala medier kontra  kundernas attityder - hur skapas relationen? : En studie om bankernas aktiviteter på sociala medier samt kundernas inställning till bankernas tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jean Gharam; Adel Khan; [2019]
  Nyckelord :Relationer; sociala medier; marknadsföring; strategier; eWOM; digitalisering och banker;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks banker som tillämpar sociala medier strategiskt i dess marknadsföring. Fokuset ligger i att förstå vilka strategier bankerna använder för att bilda samt utveckla relationer med deras kunder, samt hur kunderna tar ställning till bankernas aktiviteter på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Datainsamling till simulering med hjälp av videokamera och bildbehandling

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adel Saiti; Jonas Ringbom; [2019]
  Nyckelord :videospårning; simulering; OpenCv; objektdetektion; objektklassificering; objektspårning; bildbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur personer spåras med spårningsalgoritmer. LÄS MER

 4. 4. Att härska över sitt eget öde : En tematisk analys av kvinnors makt och frihet i Anna Laestadius Larssons historiska romaner Barnbruden, Pottungen och Räfvhonan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hamberg; [2018]
  Nyckelord :makt; frihet; ofrihet; kvinnor; Sverige; Hedvig Elisabeth Charlotta; Sophie von Fersen; Sophie Piper; genussystem; 1700-talet; 1800-talet; adel; kungamakt; tematisk analys; Anna Laestadius Larsson; Barnbruden; Pottungen; Räfvhonan; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I längden lär det än tå icke räckia til, at gifta idel Adel medh Adel : Om äktenskap över ståndsgränserna i stormaktstidens Sverige

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Julia Grauers; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER