Sökning: "adenokarcinom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet adenokarcinom.

  1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Victoria Saxe; [2019]
    Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

    Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER