Sökning: "adequate digital skills"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden adequate digital skills.

 1. 1. Digitala verktyg : En del av förskolans vardag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Forsmark; [2019]
  Nyckelord :preschool; digitization; digital tools; play; adequate digital skills; learning;

  Sammanfattning : Den digitala tekniken förändras ständigt, vilket innebär att människor behöver anpassa sig och utveckla sina färdigheter. Detta innebär även att förskolan behöver göra förändringar i sin verksamhet för att kunna ge barnen rätt möjligheter för att utveckla adekvat digital kompetens. LÄS MER

 2. 2. Nursing needs for patients with diabetes disease at orthopedic wards - a cross-sectional study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tiliander; [2019]
  Nyckelord :diabetes mellitus; orthopedic nursing; perioperative nursing; pain; urinary catheterization; constipation; pressure ulcers; glycated hemoglobin A;

  Sammanfattning : Aims and objectives: The purpose of the study was to identify which nursing needs patients with diabetes diagnose have at an orthopedic care ward. Background: Patients with diabetes diagnose have in previous studies shown to have an increased fracture risk compared to the general population and therefore have been a common patient group at orthopedic wards. LÄS MER

 3. 3. Implementation of augmented reality technology for computer supported collaborative work

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Thorsten Reinhard Wiechert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapid developments in computer and wireless communication technology have led to the proposition of a 4th industrial revolution. With the wireless communication capabilities of emerging technologies, cyber-physical-systems aim to connect people, objects, and services in the internet of things. LÄS MER

 4. 4. New Threats for the European Union and their Effects on Sweden’s and Austria’s Basic Officer Education : a comparative Approach

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Måns Svensson; [2014]
  Nyckelord :Europe; European Union; EU; European Security Strategy; ESS; Basic Officer Education; BOE; threats; strategy; military strategy.; Europa; Europeiska Unionen; EU; europeiska säkerhetsstrategin; ESS; grundläggande officersutbildning; BOE; hot; strategi; militärstrategi.;

  Sammanfattning : During the Cold War, the largest threat against the countries of Europe was an enemy attack or invasion. After the end of the Cold War, the strategic environment changed drastically. The impending threat of a large-scale war was gone and the countries of Europe approached each other in the hope of cooperation with mutual benefits. LÄS MER