Sökning: "adhd media"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden adhd media.

 1. 1. The unfair representation of Neurodevelopmental disorders : A quantitative content analysis of the representation of neurodevelopmental disorders in Swedish news media

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mariam Bafadhl; Therese Lindskog; [2022]
  Nyckelord :Neurodevelopmental disorders; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotypes; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Representation; Dagens Nyheter; Expressen; Stereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: This study aimed to investigate how neurodevelopmental disorders (NDs) are represented in the Swedish news media. The study can contribute to gaining more excellent knowledge about how Swedish news media such as Dagens Nyheter (DN) and Expressen represent disabilities such as NDs. LÄS MER

 2. 2. Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Monika Markovska; Anna Hallén Buitenhuis; [2021]
  Nyckelord :ADHD; DSM; social constructivist perspective; science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. LÄS MER

 3. 3. Making sense of children’s mental illness and behaviours in school settings : Unravelling the cultural repertoires of school staff in Swedish compulsory education

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Kestener; [2021]
  Nyckelord :Medicalization; Childhood; Schools; Sweden;

  Sammanfattning : Increasing numbers of children are being diagnosed with some kind of mental illness and especially the diagnosis ADHD and Autism are often discussed in popular media and academic articles. Several studies have underlined the relation between educational systems and the processes of diagnosing the children. LÄS MER

 4. 4. Flickor med adhd : Vilken bild ges i media?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Östling; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; adhd; flickor; media; genus.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se vilken bild som media ger av flickor med adhd. Studien genomfördes med kvalitativ textanalys, de tidningar/tidskrifter som ingick var Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Lärarnas Tidning, Specialpedagogik samt Skolvärlden. I studien ingick 56 artiklar från åren 1999–2017. LÄS MER

 5. 5. ADHD i media. En diskursanalys av texter i tre svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Helena Björnstedt; [2018]
  Nyckelord :ADHD; critical discourse analysis; diagnosis; discourse; functional ability; mass media; medication; diagnos; diskurs; funktionsförmåga; kritisk diskursanalys; massmedia; medicinering;

  Sammanfattning : Samhället formas genom vårt språk och därför kan mänsklig kommunikation aldrig betraktas som neutral. Trots det missar den samhällsvetenskapliga forskningen ofta att belysa språkets betydelse för hur komplexa sociala fenomen framställs och förstås. LÄS MER