Sökning: "adichie"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet adichie.

 1. 1. THE PERKS OF BEING ANAFRICAN WOMAN IN ADICHIE’S THE THING AROUND YOUR NECK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Makda Yoseph Berhie; [2021-02-02]
  Nyckelord :Chimamanda Ngozi Adichie; Imitation;

  Sammanfattning : Chimamanda Ngozi Adichie’s contemporary literary works have prominently engaged with diasporic experiences, migration, and gender disparity,among other issues that fit under the umbrella of postcolonial literature. This essay aims to further explorethe representation of ‘the African woman’in three stories found in Adichie’s story collectionThe Thing Around Your Neck,namely ‘Imitation’, ‘The Thing Around Your Neck’, and ‘Jumping Monkey Hill’. LÄS MER

 2. 2. Värdegrunden mellan pärmarna : En komparativ analys av Jan Guillous Ondskan och Chimamanda Adichies Lila hibiskus ur ett värdegrundsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Susanne Rehbinder; [2020]
  Nyckelord :värdegrund; didaktik; didaktisk potential; gymnasieskolan; svenskämnet; skönlitteratur; litteraturundervisning; Guillou; Ondskan; Adichie; Lila hibiskus;

  Sammanfattning : Skolans värdegrundsarbete ska genomsyra undervisningen inom alla ämnen och inom svenskämnet kan vägen in i detta arbete utgöras av litteratur. Syftet med studien är att undersöka didaktisk potential i två romaner ur ett värdegrundsperspektiv. Metoden utgörs av den nykritiska textanalysmetoden närläsning samt tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Svart först i Amerika : En studie om skönlitteratur som politiskt uttrycksmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Andersson; [2019]
  Nyckelord :skönlitteratur; Americanah; Chimamanda Ngozi Adichie; counterpublic; dynamisk frameanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. “Fragments held in a fragile clasp”: The struggle for identity in Adichie’s Half of a Yellow Sun

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för engelska

  Författare :Gustav Rönnhede; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Formation Within the Nation : Migration and Marginalization in Chimamanda Ngozi Adichie's Americanah

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Engelska

  Författare :Emma Flodqvist; [2018]
  Nyckelord :Migration; Marginalization; Nationality; Mimicry; Colonial Discourse; Race; Identity; Afropolitanism; Chimamanda Ngozi Adichie;

  Sammanfattning : Migration and its consequences are often discussed in contemporary postcolonial discussions. This topic of migration is central in Chimamanda Ngozi Adichie’s Americanah. Adichie’s portrayal of the migrating subject has placed her in the center of the Afropolitan discussion about transnational Africans and their right to represent. LÄS MER