Sökning: "adjektiv övningar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden adjektiv övningar.

  1. 1. Svenska är väl ett ämne? En jämförelse av innehåll och språk i två gymnasieläromedel i svenska.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Catrin Larsson; [2008]
    Nyckelord :Läromedelsanalys; Svenskämnet; gymnasiets teoretiska program och yrkesprogram;

    Sammanfattning : Det här är en undersökning av två läromedel i svenska för gymnasiet. Läromedlen riktar sig till de två olika typerna av gymnasieprogram, nämligen de teoretiska och de yrkesinriktade programmen. LÄS MER