Sökning: "adjustment"

Visar resultat 1 - 5 av 1110 uppsatser innehållade ordet adjustment.

 1. 1. Flickor som ensamkommande barn : Ensamkommande flickors upplevelser av asylprocessen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihab Negash; Regina Kayitesi; [2021]
  Nyckelord :Ensamkommande flickor; integration; psykiskt välbefinnande; intersektionalitet; motståndskraft; framtidsplaner;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how unaccompanied refugee girls were received by Swedish authorities and the surrounding. Focus in the study was to explore the impact that the Swedish asylum process has on unaccompanied refugee girls. LÄS MER

 2. 2. Flambehandling som metod för ökad vätbarhet av polyolefina plaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filiph Sandberg; [2021]
  Nyckelord :flambehandling; venturi;

  Sammanfattning : Liquid, pressurized natural gas in fiberglass tanks is becoming an increasingly common source of energy for the transport sector. The complete product consists of a plastic tank enclosed in fiberglass to achieve the required strength needed. LÄS MER

 3. 3. Påtvingad distansundervisning och desseffekter för lärande : Gymnasielärares erfarenheter kring omställning tilldistansundervisning under Covid-19

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Isaksson; Ann Olsson; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; COVID-19; Didactics; social learning; collaboration; Distansundervisning; COVID-19; Didaktik; Socialt lärande; Samarbete;

  Sammanfattning : This study aims to research how social study teachers have experienced the fast adjustment to distance learning in upper secondary school during spring 2020 through semi-structured interviews. The study has focused on the didactics and sociocultural aspects which have been affected in a negative manner by the forced distance learning. LÄS MER

 4. 4. Design of workstation for binding adjustment in ski rental shops

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Felix Lundin; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; ergonomics; ski rental;

  Sammanfattning : This master thesis project was a part of the education Master of science in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology with the mission of developing a work desk that suits in to the client company NoMoreBoots range of ski rental products. The background of the project was that work desks that are used mainly with the purpose of adjusting alpine ski bindings in ski rental shops often are primitive home constructions and other manufacturers work desks with the same purpose do not have enough advantages compared to the self-built ones to be worth the extra costs. LÄS MER

 5. 5. Vem förtjänar (inte) uppehållstillstånd i Sverige? - En kritisk diskursanalys av “Gymnasielagen”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2021]
  Nyckelord :Gymnasielagen; kritisk diskursanalys; medborgarskap; utbildning; ‘deservingness’; ‘act of citizenship’; gränsdragning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, centrerad kring begreppen gränsdragning, ‘deservingness’ och ‘act of citizenship’ genomförs på den så kallade gymnasielagen. Lagen villkorar uppehållstillstånd med utbildning. LÄS MER