Sökning: "administration process"

Visar resultat 1 - 5 av 985 uppsatser innehållade orden administration process.

 1. 1. Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Eva-Lisa Blom; Victor Hildesson; [2024]
  Nyckelord :change process; communication; leadership; feedback; employee perspective; resistance to change; förändringsprocess; kommunikation; ledarskap; feedback; medarbetarperspektiv; motstånd till förändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Medarbetarnas förståelse – avgörande för framgångsrika förändringar Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Eva-Lisa Blom och Victor Hildesson Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur medarbetare upplever en förändringsprocess på arbetsplatsen. Med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarnas möjlighet till att komma med feedback, förväntas studien ge svar på hur dessa faktorer påverkar medarbetarnas upplevelse av förändringen, och hur brister i dessa kan skapa motstånd. LÄS MER

 2. 2. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 3. 3. Efficiency by design : A way to meet expert users' needs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nike Vejbrink Starbrink; [2024]
  Nyckelord :User Experience; Interaction Design; Usability; Expert Users; Efficiency;

  Sammanfattning : The administration software is a crucial component of any successful company. It is often overlooked, but it plays an essential role in ensuring the smooth operation of the business. It is the backbone of the company's operations, and it must be able to meet the evolving needs of its users. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi som ett beslut : En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi i små och medelstora svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Jonsgården; Sakke Pellikka; [2024]
  Nyckelord :Circular economy; SME; Decision making; garbage can model; Sweden; Cirkulär ekonomi; SME; Beslutstagande; Soptunnemodellen; Sverige;

  Sammanfattning : Titel: Cirkulär ekonomi som ett beslut: En kvalitativ studie om hur soptunnemodellen förklarar implementeringen av cirkulär ekonomi inom små och medelstora företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Daniel Jonsgården och Sakke Pellikka Handledare: Jean Mutiganda Datum: 2024 – januari Syfte: Flera studier visar på svårigheter och hinder för införandet av cirkulär ekonomi. Syftet med denna studie är att undersöka hur implementeringsbeslutet ser ut och därmed varför företag trots hinder väljer att implementera cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Gränslös handel? : En fallstudie om aktörers perspektiv på gränshandeln i Strömstads kommun och deras inflytande på dess utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jimmy Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk planering; gränshandel; strategisk planering; översiktsplan;

  Sammanfattning : A major issue in current strategic planning is how local ambitions to achieve growth should be balanced against interlinked national and global targets for climate and environment. This competition between local and cross-boundary issues are of vital importance to highlight considering that all spatial planning is local in some regard. LÄS MER