Sökning: "administrativ it"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden administrativ it.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. A study of risk management for serie produced vessels, in relation to the IMO risk perspective

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Johanna Söderlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization, IMO, aims to at a larger extent build their work in relation to and around risk management. It is therefore here investigated how IMO standards comply with industry risk management processes. The IMO risk perspective used in this study is the Formal Safety Assessment, FSA. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar universitetsanställdas val av transportsätt vid tjänsteresor mellan Kalmar och Stockholm?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jessika Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Air plane; business travels; e-meetings; emissions; factors; train; transport choice.; E-möten; faktorer; flyg; tjänsteresor; transportval; tåg; utsläpp.;

  Sammanfattning : Transportval vid tjänsteresor är en viktig fråga då universitet och högskolor var en av de tre myndigheter med högst mängd utsläpp från tjänsteresor för året 2017. Det är särskilt viktigt för Linnéuniversitetet som är miljöcertifierat och har en Mötesoch Resepolicy för att minska sina utsläpp. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsultens professionella identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Eklund; Annica Thai; Maja Wikström; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; professional identity; management accountant; technological development; accounting; Digitalisering; professionell identitet; redovisningskonsult; teknisk utveckling; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Digitalisering och automatisering har en allt mernärvarande roll i samhället, med stor påverkan på olika yrken, där den mänskliga närvaron ersätts. Redovisningsbranschen har på senare tid varit starkt influerad av den tekniska utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Småföretags arbetssätt med informationssäkerhet : En kvalitativ studie av utvalda företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Emilsson; [2019]
  Nyckelord :Information security; small business; IT; administrative security; technical security; Informationssäkerhet; småföretag; IT; administrativ säkerhet; teknisk säkerhet;

  Sammanfattning : Företag lagrar konstant mer information i systemen. I kombination med att mängden hot mot användandet av IT inom företagens verksamheter årligen ökar, höjs kraven på arbetet rörande informationssäkerhet. Risken att företag drabbas av IT-relaterade hot är lika sannolik oavsett storlek. LÄS MER