Sökning: "administrativa föreskrifter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden administrativa föreskrifter.

 1. 1. UTREDNING AV UPPHANDLINGSDOKUMENT VID OFFENTLIG UPPHANDLING MED FOKUS PÅ ÄTA-ARBETEN

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alice Axelsson; Elinor Johansson; [2020]
  Nyckelord :alterations; supplementary- and withdrawn work; procurement documents; public procurement; specifications; regulations; technical specifications; administrativa föreskrifter; förfrågningsunderlag; offentlig upphandling; tekniska specifikationer; upphandlingsdokument; ÄTA-arbeten;

  Sammanfattning : Purpose: Today two of the biggest problems within the construction industry in Sweden is the exceeding of budgets and that the projects do not finish in time. One of the reasons is the use of alterations, supplementary- and withdrawn work that occurs during the project. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Philip Linnskog; Samuel Tanskanen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; miljö; arbetsmiljö; effektivisering; lönsamhet; digitalisering; ledningssystem; KMA;

  Sammanfattning : För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. LÄS MER

 3. 3. Bästa tillgängliga teknik (BAT) -Hur har BAT förändrats i och med industriutsläppsdirektivet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Svensson; [2014]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis regards the changes to Best Available Techniques, BAT, which the implementation of the Industrial Emissions Directive, IED, has brought on. The purpose is to discuss how and in which ways BAT has developed in Sweden as a result of IED. LÄS MER

 4. 4. Bland lagar, jornalmallar och medicinska termer : En studie av barnlogopeders journalföring

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicinHälsouniversitetet

  Författare :Johanna Erhardsdotter; Lovisa Ekelund; [2012]
  Nyckelord :Journaldokumentation; logopedi; språkbruk; förståelighet; skriftlig kommunikation;

  Sammanfattning : Att skriva journal utgör en stor del av logopeders administrativa arbete, och för att reglera och kvalitetssäkra journalers hantering och innehåll finns det lagar och föreskrifter som måste följas. Journalmallar utformas till viss del efter dessa lagar och föreskrifter, men varierar beroende på typ av verksamhet och journalsystem. LÄS MER

 5. 5. Svenska internprisregler - en analys utifrån EU-rätten och EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Henrysson; [2010]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internprissättningen spelar en allt större roll för multinationella företagsgrupper. EU-domstolen meddelade i början av 2010 dom i målet C-311/08 SGI i vilken de belgiska internprissättningsreglerna prövades. LÄS MER