Sökning: "administrativa lean"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden administrativa lean.

 1. 1. Utveckling av administrativa reklamationshanteringsprocesser : En fallstudie om effektivisering hos eftermarknadsavdelningen på ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Hanna Enerbäck; Amanda Jägsell; [2021]
  Nyckelord :Lean production; Standardization; TOC; After sales; Returns management; Electronic warranty requests; Administration; Process mapping; ERP-systems.; Lean; Standardisering; TOC; Eftermarknad; Reklamationshantering; Digitala reklamationsförfrågningar; Administration; Processkartläggning; Systemstöd;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att öka kunskapen om effektiva administrativa reklamationshanteringsprocesser. För att uppfylla syftet kunde det brytas ned i två frågeställningar: 1. Vilka faktorer påverkar effektivitet i administrativa reklamationshanteringsprocesser? 2. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av Inköpsprocessen : I syfte att frigöra tid åt strategiskt inköpsarbete

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kristian Hegbom Ekman; Andreas Berg; [2021]
  Nyckelord :Purchasing; Lean; Product development; MRO materials.; Inköp; Lean; Produktutveckling; MRO-material. Effektivisering.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att inköpsprocessen på företag fått en allt större och mer strategisk betydelse, med en avgörande roll för dess lönsamhet och framtida konkurrenskraft. Samtidigt visar forskningen att det trots detta spenderas för lite tid på strategiskt inköpsarbete, där en av orsakerna förklaras bero på att operativa och administrativa inköpsuppgifter tar upp för mycket av arbetstiden. LÄS MER

 3. 3. Informationsflöde vid användning av multipla tillverkningskanaler : En fallstudie som kartlägger hantering av information mellan original equipment manufacturer och kontraktstillverkare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofie Stålnacke; Sara Lorén; [2020]
  Nyckelord :Communication; contract manufacturer; information exchange; information flow; lean; OEM; partnership; process owner; Informationsutbyte; informationsflöde; kommunikation; kontraktstillverkare; lean; OEM; partnerskap; processägare;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att kartlägga hantering av information mellan original equipment manufacturer (OEM) och kontraktstillverkare. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilken information skickas mellan OEM och kontraktstillverkare? Hur skickas information mellan OEM och kontraktstillverkare? Vilka faktorer påverkar informationsutbytet mellan OEM och kontraktstillverkare? Metod – En förstudie genomfördes för att formulera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundin Lovisa; [2019]
  Nyckelord :Industriell ekonomi; orderhantering; effektivisering; ledtider; Lean;

  Sammanfattning : Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. LÄS MER