Sökning: "administrativt våld"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden administrativt våld.

 1. 1. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 2. 2. Könstillhörighetslagens reglering av juridiskt kön och könsbekräftande underlivskirurgi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Könstillhörighet; juridiskt kön; underlivskirurgi; könsbekräftande; transperson; könstillhörighetslagen; administrativt våld; socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med heterosexuella män utsatta för våld i nära relationer : amerikansk hjälppersonals tankar och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Camilla Almersson; Cecilia Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Help personnel; Experiences; Domestic violence; Intimate partner violence; Heterosexual men; Hjälppersonal; Upplevelser; Våld i nära relationer; Heterosexuella män;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan 1970-talet har studier visat att män och kvinnor utövar våld i nära relationer till liknande grad. Även senare år har studier genomförts som visar att både män och kvinnor kan utöva och vara utsatta för våld i nära relationer. LÄS MER