Sökning: "adoptioner"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet adoptioner.

 1. 1. Föräldraskap hos adopterade föräldrar : Adoption som en livslång process

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Merveille Mukanya; Sofi Ahmad Pour Kermanshahi; [2023]
  Nyckelord :Adoption; Transnational Adoptees; Parenting; Identity development; Attachment.; Adoption; Internationella adoptioner; Föräldraskap; Identitetsutveckling; Anknytning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om adoption utifrån identitet och anknytning och fokuserar på hur föräldraskap påverkas av dessa faktorer. Syftet är att undersöka hur internationellt adopterade vuxna upplever sitt föräldraskap och hur detta påverkas i förhållande till identitetsutveckling och anknytning. LÄS MER

 2. 2. Enskilda adoptioner– Ett sätt att kringgå lagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kathtleen Clavijo Ramos; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. För barnets bästa? En kritisk granskning av internationella adoptioners förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Svensson; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In every legal process regarding children, the principle of best interests of the child must be considered. The principle is well discussed and does not have a universal determined definition. Intercountry adoption is one of the proceedings that must consider the principle. This is stipulated in both national and international law. LÄS MER

 4. 4. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 5. 5. Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Sandström; [2021]
  Nyckelord :internationell adoption; barnhandel; principen om barnets bästa; Sri Lanka; Barnkonventionen; Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption; Law and Political Science; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. LÄS MER