Sökning: "adrenalin"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet adrenalin.

 1. 1. Konsten att framträda utan publik : En kvalitativ intervjustudie om scenkonstnärers upplevelse av publikrestriktionerna.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linn-Lee Skantz; [2021]
  Nyckelord :Culture; Cultural professions; Performing arts; Audience; Dance; Theater; Covid- 19; Public ban; Kultur; Kulturyrken; Scenkonst; Publik; Dans; Teater; Covid-19; Publikrestriktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka scenkonstnärligt yrkesverksammas upplevelse av publikrestriktionerna till följd av Covid-19. För att besvara studiens frågeställning och belysa den individuella aktörens erfarenheter av fenomenet har en kvalitativ forskningsmetod använts. LÄS MER

 2. 2. ”Det skulle vara sol och så börjar det regna…” : Elitidrottares upplevelser av att prestera i påverkan av menstruationscykeln och dess faser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erica Larsson; [2020]
  Nyckelord :awareness; coping strategies; menstrual cycle; performance; Bemästringsstrategier coping ; medvetenhet; menstruationscykel; prestation;

  Sammanfattning : Menstruationscykelns faser påverkar kvinnor på olika sätt och kan bidra till att idrottsprestationer misslyckas. En del forskning finns på hur cykeln fysiskt påverkar kroppen i idrott men hur den kan påverka psykiskt vid prestation är inte lika känt. LÄS MER

 3. 3. SKUGGAN AV STOCKHOLMS FÖRORTER : Ett perspektiv av unga kriminella pojkars förklaringar till val att begå brott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Azra Ramic; Nadia Etemady; Claudia Basmahji; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka förklaringar som kan finnas till att unga kriminella pojkar i åldrarna 15 till 20 år som är bosatta i någon Stockholmsförort begår kriminella handlingar. Studiens undersökning har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som omfattats av åtta övergripande frågor som berör studiens ändamål. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Matilda Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Sammanfattning : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. LÄS MER

 5. 5. Uppvisar standarddos vasopressin alternativt högdos adrenalin överlevnadsfördel hos vuxna patienter med hjärtstillestånd jämfört med standarddos adrenalin?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Robin Carlander; [2018]
  Nyckelord :Cardiac; arrest; adrenaline; epinephrine; vasopressin; acls; cpr; Hjärtstillestånd; adrenalin; vasopressin; hlr;

  Sammanfattning : Hjärtstillestånd är ett tillstånd då hjärtat förlorat förmågan att pumpa ut blod i kroppen vilket leder till cerebral och koronar ischemi. Hjärtstillestånd definieras som plötslig och ihållande medvetslöshet med pulslöshet och andningsstillestånd eller agonal andning. LÄS MER