Sökning: "advance coefficient"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden advance coefficient.

 1. 1. Modeling and implementation of dense gas effects in a Lagrangian dispersion model

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Niklas Brännlund; [2015]
  Nyckelord :Dense gas; Lagrangian dispersion model; Langevin equation; Stochastic modeling; Accidental releases;

  Sammanfattning : The use of hazardous toxic substances is very common in the industrial sector. The substances are often stored in tanks in storage compartments or transported between industrial premises. In case of an accident involving these substances, severe harm can affect both population and the environment. LÄS MER

 2. 2. Investigating the use of Landsat TM for mapping leaf nitrogen of Norway spruce

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Stefan Lindquist; [2002]
  Nyckelord :geomorfologi; naturgeografi; climatology; remote sensing; modelling; physical geography; reflectance; geomorphology; cartography; pedology; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: Kvävekoncentrationen i den gröna biomassan hos vegetation är involverad i många olika biokemiska processer i det terrestra ekosystemet. Till exempel så påverkar den fotosyntesen, förmultning och evaportanspirationen, för att nämna några. LÄS MER