Sökning: "advantage ICT"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden advantage ICT.

 1. 1. Evaluating how intensive Information and Communication Technology courses can help bridge the Gender Digital Divide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Zoë Wyon; Sofia Sundbom; [2019]
  Nyckelord :Gender Digital Divide; Information and Communication Technology; Evaluation; Evaluation Framework; Tanzania; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Inclusion in the digital society can lead to improved communication and access to information which increases informed decision making and productivity for individuals and businesses. In turn, this has a positive effect on the socio-economic development of a country. LÄS MER

 2. 2. Information and Communication Technologies Impact on Social Capital : A case study in northern Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Tunroth; Linda Mokvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The distance between the third world and the western countries is continuing to increase. The continent of Africa is home to many of the absolute poorest nations on this planet, making development even more difficult in the region. LÄS MER

 3. 3. Can the Fourth Industrial Revolution - Industry 4.0 - Hold the Future for Africa´s Industrialisation? Case Study of Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Dana Kresova; [2019]
  Nyckelord :Keywords: the fourth industrial revolution; industry 4.0; global value chain; Kenya; digital economy; Sub-Saharan Africa; industrialisation; digital platforms; green growth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The world has seen three industrial revolutions and now it embraces the fourth. The fourth industrial revolution, (globalisation 4.0) or as this study uses industry 4.0, follows onto the third industrial revolution by connecting digital, material and living spheres. LÄS MER

 4. 4. Unequal opportunities in the knowledge economy : A social network analysis of formal and informalnetworks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :John Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A new capitalistic era known as the knowledge economy has emerged since the middle of the 20thcentury, identified by ‘knowledge-based work’ and ‘immaterial labor’ generating innovation inleading-edge sectors, and recognized as a driver for economic change and future growth. As aspatial consequence, the importance of regions as economic entities has increased. LÄS MER

 5. 5. "Varför skulle man?" : En studie om hur IKT används i idrott och hälsa samt hur lärarna ser på det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Eriksson; Fredrik Olin; [2018]
  Nyckelord :IKT; Lärare; IKT i idrott och hälsa; Idrott; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vilka anledningar IKT (informations- och kommunikationsteknik) används eller inte används av nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Innefattas IKT i nyexaminerade lärares lektioner inom idrott och hälsa? I sådana fall hur och i vilken utsträckning? Hurudan är nyexaminerade lärares syn på att använda IKT i undervisningen? Metod: Uppsatsen är uppbyggd genom två olika metoder. LÄS MER