Sökning: "advantages and disadvantages with diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden advantages and disadvantages with diversity.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Sammanfattning : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. LÄS MER

 2. 2. Cooperative versus Adversarial Learning: Generating Political Text

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jacob Jonsson; [2018]
  Nyckelord :NLP; GAN; GANs; Genertive adversarial networks; CoT; Cooperative training; Generative models; Language models;

  Sammanfattning : This thesis aims to evaluate the current state of the art for unconditional text generation and compare established models with novel approaches in the task of generating texts, after being trained on texts written by political parties from the Swedish Riksdag. First, the progression of language modeling from n-gram models and statistical models to neural network models is presented. LÄS MER

 3. 3. Mångfald på arbetsplatsen – en medspelare i organisationens framgång? En kvalitativ studie om mångfaldsarbetet hos tre olika företag och vilka för- och nackdelar som detta medför

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erica Karjalainen; Viktoria Nicolaisen; [2017-08-29]
  Nyckelord :Mångfald; Lönsamhet; Organisationskultur; Organisation; Dynamik; Icke-ekonomiska resultat;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to look into how diversity is being handled within organizations,and how this affects the organizational outcomes in terms of both economic and noneconomic results.The concept of diversity is rather complex and includes several different definitions where themost central often are ethnicity and gender. LÄS MER

 4. 4. Late Devonian vertebrates from Siberia: a synchrotron microtomography study of bone bed material

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Étienne Fortier-Dubois; [2016]
  Nyckelord :Siberia; Late Devonian; Megistolepis; paleontology; microtomography; vertebrates; synchrotron; stem tetrapods; fossil;

  Sammanfattning : This is an investigation of new vertebrate fossil material from the Late Devonian locality of Ivanovka, Uryup River, Siberia. This bone bed material, circa 375 million years in age, represents a unique opportunity to fill a gap in our understanding of Late Devonian diversity, biogeography, and vertebrate evolution: Siberia, at the time, was an independent continent, and yet its fauna remains virtually unknown in comparison with the other paleocontinents, Euramerica and Gondwana. LÄS MER

 5. 5. Diversity-mångfald på arbetsplatsen : En kvalitativ studie hur mångfald diskursivt konstrueras på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Suzanna Krantz; Petra Hyttberg; [2015]
  Nyckelord :diversity at work; equal opportunities plan; cooperation; advantages and disadvantages with diversity; public private sector; mångfald på arbetsplatsen; jämställdhetsplan likabehandlingsplan; samarbete; för- och nackdelar med mångfald; offentlig privat sektor;

  Sammanfattning : Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. LÄS MER