Sökning: "adverse selection"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden adverse selection.

 1. 1. Business-to-Business Market Making on the Internet: A Case for End-of-Life Electric Vehicle Batteries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hannes Marten; [2020-07-23]
  Nyckelord :Electric Vehicle Battery; Repurposing; Second Life; Business-to-Business; Market Making; Marketplace; Principal-Agent Theory; New Market Creation;

  Sammanfattning : Introduction: The ongoing transformation towards emission-free means of transportation goes alongwith the resource-intensive production and integration of electric vehicle batteries. Despite theenvironmental potential in decarbonizing the transport sector, electric vehicle batteries lose capacityover time and use and are only usable for transportation purposes until reaching 70 to 80 residualcapacity. LÄS MER

 2. 2. Increased Drought and Fire Intensity Regimes Reduce the Ecological Resilience of Mediterranean Forests in the South-West Australian Floristic Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Shareen Sanders; [2020]
  Nyckelord :Allometric models; Above-ground biomass AGB ; drought; fire; disturbance; understorey; resilience; Mediterranean.;

  Sammanfattning : Future climate projections suggest an increase in average temperature as well as a decrease in average winter rainfall across the south-west Australian floristic region (SWAFR). These adverse future climatic conditions will amplify the intensity and frequency of disturbance events such as drought and fire. LÄS MER

 3. 3. Effekten av revisionspliktens borttagande på risken för konkurser : En kvantitativ undersökning av svenska mikro- och småföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Engström; Arvid Holmgren; [2020]
  Nyckelord :Konkurs; revision; konkursprediktion; Ohlson O-score; Altman Z’’-score; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att observera ifall de små företag som valde att inkludera ett revisorsförbehåll i sin bolagsordning och att inte har en tillsatt revisor, efter revisionspliktens borttagande, har en större sannolikhet att gå i konkurs, än de företag som omfattades av revisionsplikten. Metod: Vi använder oss utav ett stickprov på 907 533 observationer. LÄS MER

 4. 4. Blockchain Technology & Volatility of Stock Returns : A Quantitative Study that Examines Blockchain Technology’s Impact on Volatility in Swedish Stocks

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kajsa Andersson; Anna Styf; [2020]
  Nyckelord :Blockchain technology; Systematic risk; Total risk; Volatility of stock returns;

  Sammanfattning : Blockchain technology has received tremendous attention during the last decade. Huge investments incentives have been made into Blockchain technology and companies worldwide are adapting the new modern innovation. LÄS MER

 5. 5. Movement activity and space use : how does the moose react when the tourists come?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Nora Höög; [2020]
  Nyckelord :moose; Alces alces; home range; habitat selection; tourism; human disturbance; activity; acceleration; movement; speed; seasons; sunlight phases; weather;

  Sammanfattning : Fear of predation is a major selective pressure for prey species and, although important for survival, can have adverse effects on the well-being of the animals. Human disturbance has been shown to elicit the same behavioural and physiological responses, in particular in hunted species. LÄS MER