Sökning: "advertising acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden advertising acceptance.

 1. 1. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 2. 2. Effect of Gamification on the emotions of users of an online advertising platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisavet Eleni Papanaoum; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research investigates which emotions are elicited to the users through gamifying a process of an online advertising platform and further, what is the difference between these elicited emotions and the ones that are elicited when gamification is not used, on the exact same platform. For this purpose, two different designs, a non-gamified and a gamified one, were developed and tested, getting users’ feedback through interviews. LÄS MER

 3. 3. Gaining Consumer Insights : A study on consumers of the bedding industry for advertisement purpose for Hästens

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Friederike Leonore Stein; [2019]
  Nyckelord :Consumer Insights; Bedding Industry; Advertising;

  Sammanfattning : This study researches consumer attitudes, needs and preferences with a focus on the Swedish bed market. It is done on behalf of the advertising agency ‘Jung von Matt Stockholm’ for their client Hästens Beds, one of Sweden’s oldest bed manufactures. LÄS MER

 4. 4. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 5. 5. Product placement : A study of audience perception on brand recognition and congruence

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Hansson; Lovisa Mattsson; [2017]
  Nyckelord :product placement; congruence; brand recognition; audience acceptance; top-grossing Hollywood movies; produktplacering; varumärkesigenkänning; överensstämmelse; tittarnas accepterande; bästsäljande Hollywoodfilmer;

  Sammanfattning : Traditional advertising has decreased while product placement in, for example, movies has increased. This has led to a problem, which is that viewers can perceive product placement as something negative. LÄS MER