Sökning: "advertising acceptance"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden advertising acceptance.

 1. 1. Online Behavioral Advertising : A Study of Privacy Concerns and Coping Behavior for Students in Sweden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nils Bure; Axel Pahne; [2019]
  Nyckelord :Online behavioral advertising; privacy concern; privacy violation; advertising avoidance; advertising acceptance; students; advertising; privacy;

  Sammanfattning : During recent years, the global digital transformation has led to changes in the advertising industry, where advertisers use new strategies to reach customers to advertise their products and services. Online behavioral advertising emerged as a new advertising process, which allowed companies to collect and use online behavior to create tailored personalized advertisements. LÄS MER

 2. 2. Viljan att närma sig framtida reklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Schultz; David Elofsson; Oskar Åkerstrand; [2018]
  Nyckelord :Reklamkapital; viljan att närma sig reklam; reklaminställning; informativ och underhållande reklam; Generation Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Viljan att närma sig Seminariedatum: 2018-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15hp. Författare: David Elofsson, Amanda Schultz, Oskar Åkerstrand, Handledare: Jens Hultman Nyckelord: Reklamkapital, viljan att närma sig reklam, reklaminställning, informativ och underhållande reklam, Generation Y Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en kvantitativ studie undersöka vilka faktorer som i störst utsträckning påverkar Generation Y:s vilja att närma sig reklam, och hur marknadsförare därigenom kan effektivisera sina reklaminsatser. LÄS MER

 3. 3. Product placement : A study of audience perception on brand recognition and congruence

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Hansson; Lovisa Mattsson; [2017]
  Nyckelord :product placement; congruence; brand recognition; audience acceptance; top-grossing Hollywood movies; produktplacering; varumärkesigenkänning; överensstämmelse; tittarnas accepterande; bästsäljande Hollywoodfilmer;

  Sammanfattning : Traditional advertising has decreased while product placement in, for example, movies has increased. This has led to a problem, which is that viewers can perceive product placement as something negative. LÄS MER

 4. 4. Att köpa sex : En studie om olika generationers attityder till sex i reklam

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Frida Eriksson; Anton Westin; [2017]
  Nyckelord :sexualized; marketing; advertising; attitudes; generation x; generation y; generations;

  Sammanfattning : Problem & purpose: When using sexual advertising, it is important that companies review how that sort of marketing are being received by their consumers. This to create an understanding about the recipient's acceptance and perception of various promotional messages. LÄS MER

 5. 5. Att begränsas och avgränsa sig : En studie om studenters attityder till internets dagliga informationsflöden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Åsa Thollander; [2017]
  Nyckelord :Information; personalized; gatekeeping; news valuation; filter bubble; echo chamber; satisficing; filtering; withdrawing; Informationsflöde; individanpassade informationsflöden; nyhetsvärdering; dagordningsteori; filterbubbla; ekokammare;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how students perceive and handle internet’s continuous flow of information in everyday life, through news report, social media and targeted advertising. By examining the students attitudes and thoughts about the extent to which they find the information they meet relevant this study seeks to understand how they find what is relevant to them and how they limit the intake of information by different combinations of selection processes. LÄS MER