Sökning: "advocacy"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade ordet advocacy.

 1. 1. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 2. 2. Gender-based violence against Women with Disabilities in Uganda - A qualitative study about how local organizations are working with the issue

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Klara Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Gender-based violence (GBV) is both a human right violation, a threat to develop-ment and a global health issue. Women with disabilities (WWD) are a group more exposed to GBV. However, research has been scarce about WWD and GBV, espe-cially in the Global South. LÄS MER

 3. 3. Bibliotek, censur och yttrandefrihet i dags- och fackpress före, under och efter andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Viklund; [2023]
  Nyckelord :bibliotek; censur; yttrandefrihet; 1918–1939 mellankrigstiden ; 1939–1945 andra världskriget ; Sverige; Europa;

  Sammanfattning : The perspective of this essay is within the field of library history with a focus on democracy and freedom of expression in a time of crisis and war. The purpose is to investigate how censorship and freedom of expression were discussed in connection with libraries during 1933–1950. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans perspektiv på kontinuerligt stöd under födandet : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madelene Dahlin; Linda Holm Loizou; [2023]
  Nyckelord :Childbirth; Concept analysis; Continuous support; Midwife; Midwife s perspective; Barnmorska; Barnmorskans perspektiv; Begreppsanalys; Födande; Kontinuerligt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskors önskan att ge kontinuerligt stöd till födande personer är större än de förutsättningar som finns. Detta medför känsla av otillräcklighet hos barnmorskor. Kontinuerligt stöd från barnmorskan är centralt för en positiv förlossningsupplevelse. LÄS MER

 5. 5. Alla medborgares rätt till påverkan avbeslutsfattandet : En kvalitativ studie om påverkansarbete i kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Ehdwall; [2022]
  Nyckelord :Lobbying; advocacy; democracy; Lobbying; påverkansarbete; demokrati;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur skulle demokratisk lobbyism kännetecknas? Syfte: Utgångspunkten i denna uppsats har sin grund i teoretiska kriterier för hur lobbyism önskas fungera ur ett demokratiskt perspektiv. Syftet är att verka för att fylla en del av kunskap som finns gällande lobbying. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie. LÄS MER