Sökning: "aerob träning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden aerob träning.

 1. 1. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER

 2. 2. Högintensiv styrketräning med svänghjul för ben, säte, ländrygg och axlar hos seniorer

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Yasmin Domonji; Emil Ehrner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. En effekt av åldrandet är förluster av muskelstyrka och framförallt explosiv styrka som påverkar individens självständighet i vardagen och detta faktum har ett starkt samband med fallolyckor och frakturer hos äldre. Bland olyckor bidrar fall till flest dödsfall, inläggningar och antal besök på akutmottagningar. LÄS MER

 3. 3. De positiva effekterna av fysisk aktivitet gentemot ångest : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Susanne Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :ångest; fysisk aktivitet; kognitiv beteendeterapi; aerob träning; Mindfulness-Based Stress Reduction; depression; stillasittande;

  Sammanfattning : Inledning: Psykisk ohälsa är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle och något som många drabbats av någon gång i livet. Ångestsyndrom är en sjukdom som är förknippad med oro och ängslan och kan ge obehagliga symtom. LÄS MER

 4. 4. Det ospecifika immunsystemets svar på måttlig fysisk aktivitet : En randomiserad tvärsnittsstudie med avsikt att undersöka ”open window”-fenomenet hos friska seniorer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Björk; Oscar Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; HemoCue WBC Diff System; Immunsystemet; Immunosuppression; Open Window; Seniorer; Vita blodkroppar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Immunsystemet är en av flera fysiologiska aspekter som försämras vid ökad ålder. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet stimulerar ett akut svar från immunsystemet i form av mobilisering av vita blodkroppar (WBC) i blodbanan. LÄS MER

 5. 5. Träningens påverkan på sporthästens muskelfysiologi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2017]
  Nyckelord :träning; muskeladaption; prestation; häst;

  Sammanfattning : Inom hästsport finns det ett flertal olika discipliner och extrema ytterligheter representeras både gällande tävlingar inom kortdistans och långdistans vilka alla ställer olika krav på hästarna och deras prestationer. Jag har valt att undersöka en del av den vetenskapliga litteratur som finns avseende muskelfysiologins betydelse för prestationsförmågan hos hästar som tränas för tävling inom distansritt och travsport. LÄS MER