Sökning: "aerob"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet aerob.

 1. 1. Trender i muskelstyrka och aerob kapacitet bland mönstrande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Jonsson Fredsson; André Tjärnberg; [2019]
  Nyckelord :Newton; watt; cykeltest; isokai; fysisk status; rekryteringsmyndigheten; kvinnor män;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att den aeroba kapaciteten i delar av den svenska befolkningen har försämrats under en längre tid. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall de mönstrande ungdomarna för åren 2001, 2008 och 2018 följer samma nedåtgående trend när det gäller aerob kapacitet som tidigare forskning har visat för andra delar av befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Polistester : En analys av befintligt testbatteri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Olof Hansson; [2019]
  Nyckelord :Police; academy; physical tests; correlation;

  Sammanfattning : Background: The policework is well known as physical demanding and often are controlled through a test-procedure. The Swedish police academy test-procedure has never been closely looked upon with a purpose to standardize its content. LÄS MER

 3. 3. Har astmamedicinen Salbutamol en prestationshöjande effekt på idrottare? : Testning av vältränade cyklister

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gustav Berlin; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkcykel;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att studera om astmamedicinen Salbutamol har en prestationshöjande effekt på cyklister och vilka bakomliggande fysiologiska faktorer som kan tänkas ha en inverkan på prestationsförmågan. Frågeställningarna i studien var som följer: Hur påverkar astmamedicinen Salbutamol vältränade cyklister och om den gör det, kommer prestationsformagan att öka? Samt, om Salbutamol har en prestationshöjande effekt, vilka kan de bakomliggande fysiologiska faktorerna vara Metod Data från fyra försöksperonser samlades in till denna studie. LÄS MER

 4. 4. Akuta effekter och samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga hos universitetsstudenter : En kvantitativ studie med cross-over design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Max Eriksson; Hampus Mattson; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; Attention; Concentration; Students; Fysisk aktivitet; Uppmärksamhet; Koncentration; Studenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet har observerats ha positiva effekter på kognitiva förmågor, såsom koncentration. Studier saknas kring den akuta effekten på en population bestående av universitetsstudenter. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande och klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Jönsson; [2018]
  Nyckelord :aerob träning; fysisk aktivitet; klassrumsklimat; kognitiv utveckling; koncentration; lärande; SO-ämnena; stress;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de största folkhälsoproblemen i detta århundrade och svenska barn blir mer stillasittande. Med hjälp av fysisk aktivitet kan barnen få en bättre hälsa samtidigt som det gynnar deras kognitiva utveckling. LÄS MER