Sökning: "aesthetic design program"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden aesthetic design program.

 1. 1. Transreality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Emmelina Gateman; [2020]
  Nyckelord :virtual; representation; video game design; low poly; image fabrication; displacement; worldbuilding;

  Sammanfattning : How can we as architects interact with external practices, such as video games? Are there relevant aspects to be found, and what are the ways in which they could be approached? This project grounds itself in three different personal interests; architecture, digital design tools and video games, or more specifically: ”What kind of architectural expressions and spaces could be created if we design in the borderland between the real and the virtual game?” This is an experimental project that approaches a few aspects of video game design, as well as potential qualities of virtual worlds. It concerns itself with image based digital massing, level design as basis for program or composition on site, as well as being on the border between the real and the virtual. LÄS MER

 2. 2. En musikskapares navigering bland stilar och uttryck : En resa i elektropop, filmmusik och statistikmusik

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Sebastian Bergström; [2020]
  Nyckelord :Film score; electronic music; minimalism; statistics; musification; music design; Statistics Sweden; composition; Filmmusik; elektronisk musik; minimalism; statistik; musification; gestaltning; SCB; komposition;

  Sammanfattning : I det här masterarbetet har jag musik för tre olika musikaliska sammanhang; elektronisk pop i samarbete med kurskollega, kortfilmsmusik i samarbete med filmregissör och musik till statistik i samarbete med SCB. De tre delprojekten rör sig inom olika musikaliska uttryck och har olika instrumentering. LÄS MER

 3. 3. “Jag kan ta mig vart jag vill, jag kan göra vad jag vill och det finns inget som stoppar mig" - en studie om elevers uppfattningar av kreativa lärmiljöer på estetiska programmet i musik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonatan Sagemo; [2019]
  Nyckelord :Kreativitet; lärande; kreativ lärmiljö; fysisk miljö; elevröster; estetiska programmet; musik; gymnasiet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik Creativity; creative; learning environment; physical environment; student voice; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vad en kreativ lärmiljö innebär för elever på det estetiska programmet i musik. Vidare avser studien att ta reda på vilka faktorer som påverkar den kreativa lärmiljön för att förstå hur en sådan miljö kan skapas i skolan. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 5. 5. Skyfallshantering med blågrön infrastruktur : gestaltningsarbete avseende skyfallshantering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Siri Fogelberg; Frida Gissén; [2019]
  Nyckelord :skyfallshantering; landskapsarkitektur; blågrön infrastruktur; klimatanpassnig; gestaltning; vattenmagasinering; skyfall;

  Sammanfattning : Runt om i världen dör allt fler människor till följd av skyfall och extremväder. I och med klimatförändringarna väntas även Sverige få fler och större skyfall. När en katastrof inträffar är behovet av att samhällsviktig verksamhet fungerar som störst. LÄS MER