Sökning: "aesthetic learning process"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden aesthetic learning process.

 1. 1. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 2. 2. Fånga lärandet! : Lärares användning av multimodala- och estetiska lärprocesser i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Rebecka Anderberg; [2020]
  Nyckelord :multimodalt lärande; estetiska lärprocesser; språk- och kunskapsutveckling; meningsskapande;

  Sammanfattning : Läroplanen belyser att undervisningen ska bidra till elevernas livslånga lust att vilja lära. Utifrån ett varierat arbetssätt kan elevers möjligheter att lära utvecklas och fördjupas. Tidigare forskning visar på att integrationen av estetiska uttrycksformer öppnar upp för kreativitet och fantasi hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. DigiJag : A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the end- users’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser i ämnet matematik : Matematiklärares syn på att lära med flera sinnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Göransson; [2020]
  Nyckelord :Aesthetic; Learning process; Mathematics; Knowledge view; Mathematics teachers; Estetik; Lärprocess; Matematik; Kunskapssyn; Matematiklärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Teaching Literature as a Means to Promoting Critical Thinking -A Teacher Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Abdul Samad Abdul Samad; [2020]
  Nyckelord :Rreading literature; critical thinking; developing critical thinking skills; the reader-response approach; Socratic Questioning skill; efferent reading; aesthetic reading; methods and activities;

  Sammanfattning : Developing critical thinking and mastering its skills has been a vital priority for the curriculum in Swedish upper-secondary school. The National Curriculum for upper-secondary school and the syllabus for the English subject emphasize the importance of implementing and enhancing the development of the students’ critical thinking which leads to having active learners who are able to think creatively and keeps them away from becoming narrow-minded. LÄS MER