Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 1. Inuti den svarta amorfen. Tankeexperiment för ett animerande utställningsrum i samtiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Gustaf Adolfsson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Exhibition; Gallery room; White Cube Aesthetics; Sensory Turn; Museum; Fotografiska;

  Sammanfattning : This essay essentially place itself within the recent and contemporary field of study, namely the sensory turn, when it sets out to theoretically synthesise and reason an exhibition room of today and tomorrow, the authors creation “the black amorphis” (den svarta amorfen). The goal is to elaborate on one way of how an exhibition room could be configured in order to transform the self experienced and observed “insecure spectator”, often featured in the so called “white cube”, into the “enthralled visitor”. LÄS MER

 2. 2. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 3. 3. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 4. 4. Vårdkvalitet : -En litteraturstudie om vårdkvalitet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Bergdahl; Malin Möller; [2019]
  Nyckelord :Literature review; participation; patients; psychiatric care; quality of care; Delaktighet; litteraturstudie; patienter; psykiatrisk vård; vårdkvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdkvalitet är ett mångfacetterat begrepp som inte går att beskriva på ett ensidigtsätt. Vårdkvalitet kan ses ur många olika perspektiv, där patientperspektivet är ett. Begreppetdelaktighet framkommer som centralt när vårdkvalitet beskrivs. LÄS MER

 5. 5. Amplified Speech in Live Theatre, What should it Sound Like?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karl Björnsson; [2019]
  Nyckelord :Theatre sound; Theatre; Amplified speech; Speech;

  Sammanfattning : Sound on-stage has always been part of the theatre experience. Today the usage of microphones to amplify speech is very common and has become more of a rule rather than an exception. This study investigates amplified speech in live theatre. LÄS MER