Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 11 - 15 av 590 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 11. Human Behaviour & Urban Squares : A Public Life Study of Kungsträdgården and Sergels Torg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Mattsson; [2019]
  Nyckelord :public life; public space; squares; urban design; people-friendly; Kungsträdgården; Sergels Torg; Stockholm; public life study; public; space; people; human; activity;

  Sammanfattning : Some public squares experience large amounts of human activity and some experience very little, even though external conditions between them create comparable opportunities for public life. The field of public life studies observes the human activity of public spaces and presents principles that predicts human public behaviour to gain a better understanding for what elements of space people are attracted to. LÄS MER

 2. 12. Arkitektonisk flexibilitet i det industriella byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolin Eckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har byggbranschen utvecklats till en ekonomiskt driven marknadmed politiska styrmedel. För att hantera marknadens olika krav på funktioner och ekonomi, tillämpas fördelaktigt en industriell byggprocess. LÄS MER

 3. 13. Making Carolean Theatre Real : Johan Sylvius’s painted performances and their surroundings in the Drottningholm Palace

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Clara Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Sylvius; Tessin; Hedvig Eleonora; Drottningholm; performativity; reception aesthetics; Carolean autocracy; power relations; Baroque; seventeenth-century; Sylvius; Tessin; Hedvig Eleonora; Drottningholm; performativitet; receptionsestetik; Karolinska enväldet; maktrelationer; barock; sextonhundratalet.;

  Sammanfattning : The thesis concerns the artworks by Johan Sylvius in the staircase, upper vestibule, upper north guard room and upper gallery of the Drottningholm Palace, as painted performances. They are studied as performative cultural encounters with a historically situated beholder but will also be regarded in relation to their spatial and artistic surrounding. LÄS MER

 4. 14. Patch the Wall

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Qirui Wang; [2019]
  Nyckelord :Digital fabrication; Traditions; Contemporary architectural design; Tectonics; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In recent years, digital fabrication has become powerful tool for architects to process and implement design and construction. However, in some countries, architects lack sufficient support to achieve their intentions in digital fabrication. LÄS MER

 5. 15. Kulturbyggnader i kombination med kulturarvsturism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Arbrore Bytyqi; Josefine Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det byggda kulturarvet utgör historiska symboler skapade av tidigare generationer och kan visa hur vi idag tolkar kultur samt hur vi kan föra den vidare till nästkommande generationer. Det är något som ständigt förändras då varje tid som passerar leder till en personlig uppfattning om kulturarvets betydelse. LÄS MER