Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 16 - 20 av 570 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 16. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 2. 17. Musik som komplementär metod : En beskrivande litteraturstudie om användning av musik i sjuksköterskans arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredric Lindström; Hava Kutlu; [2019]
  Nyckelord :Musik; musikterapi; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Kunskap om konst och estetik inom vården kan användas i sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att främja hälsa och välbefinnande. Musik som komplementär behandlingsmetod har använts länge inom omvårdnad, men det finns en kunskapslucka om dess praktiska applicering i sjukvården. LÄS MER

 3. 18. Vad händer när fysiken möter estetiken? : att använda StoryTelling med drama i NO-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik

  Författare :Åsa Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Romantic understanding; StoryTelling; Begreppsförståelse; Drama; Lufttryck; Mellanstadiet; NO-undervisning; StoryTelling; vakuum;

  Sammanfattning : Att använda berättelser som undervisningsmetod är ingen nyhet i skolan. Däremot har metoden, av tradition, inte varit så vanlig i NO-undervisningen. På senare tid lyfts, i såväl skoldebatt som forskning, elevers svårigheter med begreppsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER

 4. 19. Produktutveckling av bärskena för pendlade armaturer

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Jens Linde; Ludwig Gille; [2019]
  Nyckelord :Support rail; pendant luminaires; product development; T-clips; rail; sliding block; Bärskena; pendlade armaturer; produktutveckling; T-clips; skena; glidblock;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this thesis was to follow up and further develop an existing product at Fagerhult AB. The product is a support rail for pendant luminaires. The support rail facilitates the positioning of the luminaire when mounted in the ceiling. LÄS MER

 5. 20. Burgarkonstnärer och sensuella citroner – en analys av hur samhälleliga individualiseringsprocesser tar sig uttryck i kokböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Mina Beik; [2019]
  Nyckelord :cookbooks; lifestyle; aestheticization; individualization; body; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Title: Burger artists and sensual lemons – an analysis of how societal individualization processes manifest themselves in cookbooks The aim of this bachelor thesis in ethnology is to examine in which ways the prevalent individualistic discourse of our time is visible in the cookbook genre. The analysis has been made with the help of five cookbooks and one diet book, ranging from the 1960s to the 2010s, where both text and images have been analyzed. LÄS MER