Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 16 - 20 av 662 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 16. Physical vs Digital Tabletop Games

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Jonas Ekblad; [2020]
  Nyckelord :Tabletop; Board Games; User Experience; UX; Digital Tabletop Games; Game Analysis; GUESS; Game Design Analysis; Analysis;

  Sammanfattning : This paper shows the difference in User Experience between Physical and Digital tabletop games. The goal of the project is to get an understanding of how and why playing tabletop games differentiates depending on the platform. Seven tabletop games have been chosen from different genres with an official digital adaptation. LÄS MER

 2. 17. Kroppen som medel för estetik och prestation : En studie om kroppsidealets utformning och påverkan inom Simhoppssverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lina Schlotterbeck; [2020]
  Nyckelord :Body ideal; diving; self-perception; eating disorders; mental illness; Kroppsideal; Simhopp; Självuppfattning; Ätstörningar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematiken inom idrotten har aktualiserats de senaste åren. Problematiken har visat sig vara större inom idrotten och mer specifikt inom estetiska idrotter samt bedömningsidrotter. Flera aspekter av ätstörningar grundar sig i utformningen av kroppsideal därav studiens syfte. LÄS MER

 3. 18. MYCELIUM MILLENNIUM

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Maria Pita Guerreiro; [2020]
  Nyckelord :mycelium; fungi; millennium; biofabrication; craft; fungal technology; material revolution; circular design;

  Sammanfattning : MYCELIUM MILLENNIUM imagines a new era in which biological resources, specifically Fungi and Mycelium, are used to grow a collection of objects for everyday domestic rituals, merging biofabrication and traditional craft. The project is an effort to demystify the transformation of an organism to a biomaterial and at the same time raise questions of aesthetics and cultural acceptance. LÄS MER

 4. 19. Ett Fönster Till 80-talet – En visuell analys av nostalgi i serien Sex Education

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hedvig Jahre; [2020]
  Nyckelord :nostalgi; anakronism; tonårsgenre; highschoolfilm; 80-tal; visuell analys; filmteori; mise-en-scene; nostalgia; anachronism; teen genre; high school movie; 80s; visual analysis; film theory;

  Sammanfattning : Vår samtid genomgår stora förändring i allt från digitalisering till klimatpåverkan och ett resultat av detta är vår längtan efter att få uppleva och ta del av innehåll som påminner oss om en svunnen tid. Nostalgiska inslag finns i många delar av vårt samhälle och denna uppsats undersöker hur ett tidigare decennium representeras i en samtida medieprodukt och bidrar till en nostalgisk upplevelse. LÄS MER

 5. 20. Park för biologisk mångfald : ett förslag för utformning med fokus på pollinerande insekter och fåglar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Valtinat; [2020]
  Nyckelord :ekologisk design; gestaltning; indikatorarter; habitatkrav; solitärbin; humlor; dagfjärilar; fåglar;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald minskar, och att ta hänsyn till den även i urban planering blir viktigare och allt vanligare. Urbanisering ses som en av de största faktorerna till minskad biologisk mångfald, men urbana områden kan även tillhandahålla habitat som gynnar en mängd arter. LÄS MER