Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 21 - 25 av 662 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 21. Att dekonstruera enfamiljshuset: Normbrytande hushåll i folkhemmets arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lisa Enbom; [2020]
  Nyckelord :modul; modulhus; kataloghus; normbrytande hushåll; enfamiljshus; NässjöHus; ombyggnation; gemensamma ytor; aktivitetsrum; sovplats; kärnfamilj; stjärnfamilj; alternativ familjekonstellation; hushåll;

  Sammanfattning : Våra hem har anpassats och formats av samhälleliga förändringar, politiska reformer och utopiska ideologier. Normer, regleringar, statliga lån och bidrag har styrt familjer till att bestå av ett visst antal personer, samt att deras hem skall fungera och se ut på ett visst sätt. LÄS MER

 2. 22. Fitness Discourse on Instagram: A Corpus Linguistic Analysis

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ioanna Karageorgou; [2020]
  Nyckelord :Corpus Linguistics; Discourse Analysis; Fitness Discourse; SNS; Instagram; female perspective;

  Sammanfattning : Fitness relates to several life aspects, such as health and exercise. Because of its vast popularity, it is often referred to as a ‘fitness trend’ where the body has a central role. LÄS MER

 3. 23. Expressing Temporality In Graphical User Interface

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Taner Olcay; [2020]
  Nyckelord :interaction; temporality; graphical user interface; gui; hci; material; temporal; metaphor; experimentation; research; design; auto-critique; realism; reductionism; temporalism; organic; inorganic; material thinking; anatomical; time; continuous; traces of time; contemporary; experience; qualities; function-oriented; aesthetics; experiential; sensuous; experience-oriented; long-term; materiality; experiment; criticism; materialism; natural; living time; realistic features; temporal process;

  Sammanfattning : Temporality has been given attention in HCI research, with scholars arguing that temporal aspects in function-oriented graphical user interface are overlooked. However, these works have not adequately addressed practical approaches to manifest time in the design of such. LÄS MER

 4. 24. RANGER

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Snehan Chakravarthi Santhanam; [2020]
  Nyckelord :Market research; trend analysis; usability; industrial design; styling aesthetics; system service design; technical innovation; manufacturing techniques; 3D CAD; prototyping; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : lectric surfboards are a fairly new innovation. They fuse the art of surfing into technology and deliver a fresh experience to their users. That feeling has made them want more. Also the reason why electric surfboards are gaining popularity. LÄS MER

 5. 25. To SST, or not to SST, that is the question : En studie om self-service technology inom hotellbranschen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl af Ugglas; Raqiq Hyder; [2020]
  Nyckelord :Self-service technologies; High-touch; High-tech; Adoption decisions; Implementation strategy; Perceived customer acceptance; Technology readiness;

  Sammanfattning : Purpose: This study examines how hotels manage digitization within the industry. Specifically it seeks to examine how managers view decisions and strategies for implementing SST in relation to hotel guest’s acceptance. Design/methodology/approach: This study has assumed a mixed methods methodology. LÄS MER