Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 21 - 25 av 570 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 21. #IDENTITETPÅINSTAGRAM : En kvalitativ studie om hur smyckesföretag reflekterar sin identitet genom bilder på Instagram

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mathilda Lundgren; Madeleine Sanchez Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Instagram; jewellery companies; identity; visual Communication; interpretation of images; Instagram; smyckesföretag; identitet; visuell kommunikation; tolkning av bilder  ;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade samhället innebär att företag har valt att satsa på marknadsföring på sociala medier. Instagram som har blivit en mycket populär plattform för visuellt skapande och kan användas av företag för att förmedla sin identitet samt för att vinna konkurrensfördelar och marknadsandelar. LÄS MER

 2. 22. Pento

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Amanda Do; Kent Shi; [2019]
  Nyckelord :Qin; Qi; Shu; Hua; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The rich cultural heritage of China is becoming less relevant and forgotten as a result of rapid urbanization and modern lifestyles. This project aims to preserve the Chinese music heritage by designing an instrument based on the Chinese zither guzheng. LÄS MER

 3. 23. From generation me to generation we es of using car sharing services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Louise Edlund; Husnia Kabiri; Karin Lindblad; [2018-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 24. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ida Olsson; [2018]
  Nyckelord :Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Sammanfattning : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. LÄS MER

 5. 25. Employer Branding on Instagram: The importance of doing it, and doing it right

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Alide Gyllner; Karin Haglund; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Application Intention; Aesthetics; Ethnic Diversity; Instagram;

  Sammanfattning : Employer branding is a relatively new concept that has received more interest in recent years, as it has been adopted by organizations to create a competitive advantage against the growing competition in the labor market. Instagram is being increasingly used for employer branding purposes, and thus, it is important to investigate how employer branding activities on Instagram should be conducted in order to fulfill its purpose; attracting potential employees. LÄS MER