Sökning: "afasi"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet afasi.

 1. 1. Analys av prioriteringar för nybesök till logoped gällande vuxna neurologi- och dysfagipatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lawen Saleh; [2020]
  Nyckelord :logopedi; prioritering; neurologi; dysfagi; afasi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prioriteringar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården eftersom samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid behövt prioritera mellan olika behandlingar och patientgrupper. Logopeder är också en av de professioner som dagligen ställs införa svåra prioriteringsval mellan patienter. LÄS MER

 2. 2. När kommunikationen brister : En sammanställning av erfarenhet och kunskap för att kommunicera med patienter med afasi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Sophie Norman Hast; Markus Waerme; [2020]
  Nyckelord :afasi; kommunikation; omvårdnad; erfarenhet; stödjande kommunikation; integrativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Grunden för vårdrelationen är ordlös – kommunikationens betydelse för patienter med afasi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Berméus; Karin Götvall; [2019]
  Nyckelord :afasi; kommunikation; vårdrelation; omvårdnad; vårdande; vårdare; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Många människor i Sverige drabbas årligen av stroke och afasi. Afasi medför på olika sätt funktionsnedsättningar med talet som kan variera i svårighetsgrad. Personer som drabbas av afasi får därmed en försämrad möjlighet att kommunicera med andra människor och det blir svårare att förstå samt göra sig förstådd. LÄS MER

 4. 4. Effektivitet och säkerhet hos paliperidonpalmitat vid schizofreni : en jämförelse med andra långverkande injicerbara antipsykotika

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alette Johannesson Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Paliperidonpalmitat; Schizofreni; Antipsykotika;

  Sammanfattning : Schizofreni är en psykisk sjukdom som kännetecknas av hallucinationer, vanföreställningar och desorienterat tal. Incidensen är jämnt fördelad hos kvinnor och män och sjukdomen drabbar 15 per 100 000 individer. Negativa symtom innebär en förlust av kapaciteter, t.ex. LÄS MER

 5. 5. Skrivvanor i relation till hälsorelaterad livskvalitet hos en grupp personer med afasi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Gabriel Andersson; Mathilda Engström; [2018-12-13]
  Nyckelord :Afasi; hälsorelaterad livskvalitet; skrivvanor; skrivfrekvens; SAQOL-39; Aphasia; health related quality of life; everyday writing; writing frequency;

  Sammanfattning : Aphasia can diminish communicative participation and result in alower health-related quality of life. This study aims to look into everydaywriting in people with aphasia and their health-related quality of life and itscorrelation to everyday writing. LÄS MER