Sökning: "affärskultur i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden affärskultur i sverige.

 1. 1. Geografisk expansion av startup företag med en digital produktplattform - En fallstudie på ett svenskt företag inom hantverkarbranschen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Märta Kistner; Magdalena Karlsson Nycander; [2022]
  Nyckelord :Digital produktplattform; digitalisering; geografisk expansion; startup företag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens utveckling inom digitalisering, tjänstefiering och globalisering erbjuder nya möjligheter för startup företag med digitala produktplattformar att tillämpa geografisk expansion. Examensarbetet applicerar teoretiska ramverk och modeller för att utreda en internationell marknadsutveckling av ett svenskt fallföretag som erbjuder digitala tjänster till hantverkarbranschen. LÄS MER

 2. 2. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 3. 3. Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Martinsson; Emil Möller; Andreas Paulsen Ernek; [2016]
  Nyckelord :Business relations; Guanxi; Mianzi; Sweden; China; B2B; Affärsrelationer; Guanxi; Kina; Affärskultur; Mianzi; B2B; Sverige;

  Sammanfattning : Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Etisk affärskultur i små och stora revisionsfirmor : En studie om skillnader i den etiska affärskulturen och dess påverkan på revisorers objektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Eliasson; Bianca Saarisilta; [2015]
  Nyckelord :ethical business culture; ethical culture; audit; objectivity; independence; Big 4 vs non Big 4; Sweden; etisk affärskultur; etisk kultur; revision; objektivitet; oberoende; Big 4; icke Big 4;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier har visat att objektiviteten hos revisorer tenderar att brista i större utsträckning i små revisionsfirmor än i större revisionsfirmor. Det finns samtidigt forskning som fastställer att den etiska kulturen i en organisation har en stor inverkan på de enskilda individernas etiska handlande. LÄS MER

 5. 5. Affärsrelationer mellan Sverige och Kina : En studie om hur affärskulturella skillnader påverkar och hanteras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tony Duong; Victor Johansson; [2013]
  Nyckelord :Affärskulturella skillnader; Sverige; Kina; Dimensioner; Affärsrelationer; Guanxi; Kommunikation; Affärsbeslut; B2B;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sveriges största handelspartner i Asien är Kina och samarbetet har ökat då allt fler svenska företag etablerar sig på den kinesiska marknaden. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan svenska och kinesiska företag där allt fler affärsrelationer etableras. LÄS MER