Sökning: "affärskultur i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden affärskultur i sverige.

 1. 1. Kulturellt anpassad för globalisering – En kvalitativ studie om affärskulturellaskillnader i Kina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Martinsson; Emil Möller; Andreas Paulsen Ernek; [2016]
  Nyckelord :Business relations; Guanxi; Mianzi; Sweden; China; B2B; Affärsrelationer; Guanxi; Kina; Affärskultur; Mianzi; B2B; Sverige;

  Sammanfattning : Den ekonomiska jätten i öst växer som aldrig förr och affärsmöjligheterna för företag har gåttfrån att bara ha varit ett land där man förlägger sin produktion, tack vare att kostnaderna är såpass låga, lockar numera den snabbt växande konsumentmarknaden fler och fler företag atttesta lyckan i landet. I denna uppsats tas den affärskulturella skillnaden upp både internt iföretag där man har kinesiska kollegor samt externt, hur man jobbar med kinesiska företagfrån ett svenskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Etisk affärskultur i små och stora revisionsfirmor : En studie om skillnader i den etiska affärskulturen och dess påverkan på revisorers objektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Eliasson; Bianca Saarisilta; [2015]
  Nyckelord :ethical business culture; ethical culture; audit; objectivity; independence; Big 4 vs non Big 4; Sweden; etisk affärskultur; etisk kultur; revision; objektivitet; oberoende; Big 4; icke Big 4;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier har visat att objektiviteten hos revisorer tenderar att brista i större utsträckning i små revisionsfirmor än i större revisionsfirmor. Det finns samtidigt forskning som fastställer att den etiska kulturen i en organisation har en stor inverkan på de enskilda individernas etiska handlande. LÄS MER

 3. 3. Affärsrelationer mellan Sverige och Kina : En studie om hur affärskulturella skillnader påverkar och hanteras

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Tony Duong; Victor Johansson; [2013]
  Nyckelord :Affärskulturella skillnader; Sverige; Kina; Dimensioner; Affärsrelationer; Guanxi; Kommunikation; Affärsbeslut; B2B;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Sveriges största handelspartner i Asien är Kina och samarbetet har ökat då allt fler svenska företag etablerar sig på den kinesiska marknaden. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan svenska och kinesiska företag där allt fler affärsrelationer etableras. LÄS MER

 4. 4. DEN CHILENSKA AFFÄRSKULTUREN : Om svenska företags affärsmöjligheter i Chile

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yenny Venegas Barra; [2013]
  Nyckelord :Internationalisering; export; den chilenska affärskulturen; faktorer som utformar kulturen; nätverk och mellanhänderna;

  Sammanfattning : Latinamerika är en kontinent i utveckling, som även kallas för en tillväxtregion.  Man har sett en stabil och positiv ekonomisk utveckling i Latinamerika de senaste tio åren, framför allt i Brasilien, Mexico, Colombia, Peru och Chile. Chile utmärker sig inte enbart för sin ekonomi utan också för sin politiska stabilitet. LÄS MER

 5. 5. Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad : en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl-Jacob Lernäs; [2013]
  Nyckelord :Affärskultur; Etableringsstrategi; Ekonomi; Internationalisering; Kultur; Japan; Sverige;

  Sammanfattning : Japan är en av Sveriges viktigaste exportmarknader och en av de största ekonomierna i världen. Det finns en lång historia av handel mellan länderna och de flesta stora svenska företag finns representerade i Japan. LÄS MER