Sökning: "affärskulturer i olika länder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden affärskulturer i olika länder.

  1. 1. Ledarskapsstilar : En studie över skillnader i ledarskapsstilar mellan Sverige och Grekland

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Fredrik Röing; Harris Ekoutsidis; [2006]
    Nyckelord :Ledarskap;

    Sammanfattning : The recent globalization has to some extent reduced the importance of specific cultures and instead creates a focus on the variation these different cultures provide. Under these circumstances the leader must adapt his leadership to face these new circumstances. LÄS MER