Sökning: "affärsmodeller"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet affärsmodeller.

 1. 1. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 3. 3. The Technical Innovation System of Self-Driving Vehicles in Road Freight Transport : Towards an understanding of Actor Dynamics, Sustainability Outcomes & New Competencies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Björkman; Yuri Joelsson; [2019]
  Nyckelord :SDV; Node-to-node; Freight transport; TIS; Sustainability; Knowledge; Competencies; Självkörande lastbilar; Nod-till-nod; Godstransport; TIS; Hållbarhet; Kunskap; Kompetens;

  Sammanfattning : Over the last decade, advancements in connectivity, driving automation technology and electrification in combination with changing customer demands have started to rapidly transform the way in which goods are being transported. Following this fast rate of development, self-driving vehicles (SDVs) in road freight transport are anticipated to operate on public streets within the next couple of decades. LÄS MER

 4. 4. Implementeringen av Cirkulära Affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Thorén; Annie Jeppsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; circular business models; barriers; sustainability; digitalisation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to study how the implementation of circular business models is affected by the barriers and the opportunities of the digitalisation. Methodology: The study is designed as a qualitative case study. Empirical data has been collected through semi structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Länkskatt och uppladdningsfilter : analys av mediedebatten om förslaget till upphovsrättsdirektiv för EU:s inre digitala marknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jessika Nord; Desiree Monsen; [2019]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; EU; Konvergenskultur; Upphovsrätt; Yttrandefrihet; Demokrati; Internet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar mediedebatten om EU:s förslag till direktiv om upphovsrätt för den digitala inre marknaden, “Directive on copyright in the digital single market”, med fokus på artikel 11 och 13, vanligtvis omdebatterade som “länkskatt” och “uppladdningsfilter”. Med hjälp av teorier om konvergenskultur, deltagarjournalistik och deliberativ demokrati har vi med metoden textanalys undersökt debattartiklar för att ta reda på vilka argument som fördes i mediedebatten. LÄS MER