Sökning: "affärsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet affärsområde.

 1. 1. KONFLIKTPOTENTIAL OCH AGILA ARBETSSÄTT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Tengroth; [2020-03-09]
  Nyckelord :konfliktpotential; agil; konflikthantering; självstyrande grupper; scrum;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om de specifika förutsättningarna för konfliktförebyggande arbete i agila organisationer. Mer specifikt syftar min undersökning till att belysa konfliktpotentialen i agila arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Vibration damping of alpine skis with implemented Flow Motion Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :John Palmborg; Hampus Söderman; [2019]
  Nyckelord :alpine skiing; damping; race plate; vibrations; alpin skidåkning; dämpning; raceplatta; vibrationer;

  Sammanfattning : Flow Motion Technology AB has previously developed a technology to improve hockey skates and inlines. The technology called Flow Motion Technology (FMT) is utilizing the smooth and effective rolling motion of a human footstep, and has proven to be very successful after implementation in both hockey skates and inlines. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av ett resväskehandtag : Låsmekanism för steglös justering av Thules teleskophandtag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Lisa Medbo; Fredrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :concept development; suitcase; continuous height adjustable; konceptutveckling; resväska; steglös teleskopkonstruktion;

  Sammanfattning : Teleskophandtaget på en resväska är troligen det användaren är i kontakt med mest och kanske även det som berörs först vid val av resväska. Det gör att det har en viktig roll i att förmedla en uppfattning om resväskans kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Investigating the Driving Forces Behind the Decision to Install Solar Power Systems as a Part of CSR : A Qualitative Study on Swedish Firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Eriksson; Anna Pálsdóttir; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Solar Power Systems; CSR; Hållbarhet; Solcellssystem;

  Sammanfattning : The urgency for firms to acknowledge and correct for their carbon footprint is increasing in scale and importance. A key to long run firm survival lies in whether companies take their Corporate Social Responsibility (CSR) seriously. LÄS MER

 5. 5. Lagkänsla i ledet mot organisatorisk enhetlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cornelia Olsérius; Matilda Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Lagkänsla; samarbete; kunskapsutbyte; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens flexibla och dynamiska arbetsliv utgör lagkänsla en betydande aspekt, som kan attrahera nya såväl som behålla befintliga medarbetare i en organisation. Denna studie åsyftade undersöka hur lagkänsla kan förbättras i tre skikt på ett IT-konsultföretag i ledet mot organisatorisk enhetlighet. LÄS MER