Sökning: "affärsområde"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet affärsområde.

 1. 1. Lagkänsla i ledet mot organisatorisk enhetlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cornelia Olsérius; Matilda Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Lagkänsla; samarbete; kunskapsutbyte; lärande; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens flexibla och dynamiska arbetsliv utgör lagkänsla en betydande aspekt, som kan attrahera nya såväl som behålla befintliga medarbetare i en organisation. Denna studie åsyftade undersöka hur lagkänsla kan förbättras i tre skikt på ett IT-konsultföretag i ledet mot organisatorisk enhetlighet. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet och miljömanagement i projektledarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Sofia Widengren; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; environmental management; project management; project; Hållbarhet; hållbarhetsarbete; miljömanagement; projektledning; projekt;

  Sammanfattning : Arbetet med hållbarhet är vår tids största utmaning för att ta vara på den jordglob vi lever på och bevara den för framtida generationer. Arter utrotas, isarna smälter, havsnivån stiger, haven dör och det senaste i kedjan: för första gången finns klimatflyktingar. LÄS MER

 3. 3. CRM : Vilka faktorer har betydelse vid en implementering av CRM i B2B?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joakim Strömdahl; [2017]
  Nyckelord :CRM; B2B; customer relationship management; relationsmarknadsföring; strategi; kundrelation; organisation; förändring; transaktionens relation; CRM implementering; implementering av CRM; förändringsbenägenhet; marknadsföring; affärsstrategi; kundrelationsperspektiv; kundperspektiv; relation; relationsperspektiv; maximera effekten av CRM; CRM effekt;

  Sammanfattning : CRM-system är ett växande och lukrativt affärsområde, som genererar stora intäkter för företag verksamma inom en rad olika branscher globalt, i synnerhet branscher där kundfokus står i centrum. Att arbeta med kunden i fokus och att ha kunden som medskapare av värde, anses av många vara nödvändigt för att kunna möta en tilltagande global konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Motivation för utveckling. : En kvalitativ studie om medarbetarens upplevelse av motivationsfaktorer och kompetensutveckling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Johanna Chytraeus; Agnetha Leo; [2017]
  Nyckelord :Motivation; kompetensutveckling; lärande; medarbetare.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka vad medarbetare upplever som viktigaste motivationsfaktorer i sitt arbete, samt hur medarbetarna såg på sin egen kompetensutveckling inom företaget. Studien presenterar tidigare forskning genom utvalda artiklar och teorier inom ämnesområdet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av arbetssätt gällande överlämning av bostäder till förvaltning på Riksbyggen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :facility management; improvement; new production; process; project; project handover; quality development; Riksbyggen.; förbättringar; förvaltning; kvalitetsutveckling; nyproduktion; process; projekt; Riksbyggen; överlämning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge förslag på hur Affärsområde Bostad på Riksbyggen kan förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning för att generera nöjdare kunder. De frågeställningar som användes är: (1) Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning? (2) Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade bostäder håller en jämn kvalitet i hela landet? (3) Hur kan förbättringar implementeras i processen? Förbättringsområdet består kort av att det inte finns samverkande processer, att mötet mellan de båda parterna inte fungerar optimalt och att överlämningen har visat sig fungera olika på olika platser inom Riksbyggen, vilket inte är bra för företaget som strävar mot gemensamma arbetssätt och rutiner. LÄS MER