Sökning: "affärsplanens betydelse"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden affärsplanens betydelse.

 1. 1. Från idé till succé : affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Janis Cakste; Josefine Dracke ; Ariam Kelemeworki; [2012]
  Nyckelord :Ekonomi; Affärsplan; LIVLY; Kvalitativ Metod; Fallstudie; Utveckling;

  Sammanfattning : Idag hävdar majoriteten av forskarna att en affärsplan är ett måste i ett nystartat företag. LIVLY är verksamma inom barnklädesbranschen och har lyckats etablerat sin verksamhet utan en affärsplan. Företaget befinner sig nu i en expansionsfas och måste ta ställning till hur de ska ta sig igenom fasen. LÄS MER

 2. 2. Vägen fram eller full av damm? : En studie om affärsplanens betydelse för småföretag och dess intressenter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Laura Buklagina; Jerzy Puterman; Anja Åkerlund; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En affärsplan är ett nedskrivet formellt dokument som bland annat omfattar företagets affärsidé, mål, produktion, interna och externa intressenter, budget och finansiering. Samtliga undersökta institutioner med riktad rådgivning till entreprenörer förespråkar att affärsplanen upprättas för att öka företagets möjligheter till framgång. LÄS MER