Sökning: "affärsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet affärsprocesser.

 1. 1. En Säker Digital Resa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Oskar Ovrin; Rickard Stensved; Fredrik Sundström; [2020]
  Nyckelord :informationssäkerhet; digital transformation; Technology Threat Avoidance Theory; säkerhetsutmaningar; informationssäkerhet process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Allt fler organisationer genomför digitala transformationer för att kunna effektivisera och för-bättra interna affärsprocesser. Denna studie fokuserar på hur komponenter från CIA-triaden och den mänskliga faktorn påverkar informationssäkerhet och varför dessa är viktiga att ta i beaktning vid genomförandet av digital förändring. LÄS MER

 2. 2. Effects of Visual Management on Efficiency and Innovation in Product Development

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Ekström; Lovisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :Visual Management; Visual Tools; Organizational Performance; Innovation; Efficiency; Product Development; Efficient Behaviour; Cognitive Ability; Knowledge sharing; Visuell ledning; Visuella verktyg; Organisatorisk prestation; Innovation; Effektivitet; Produktutveckling; Effektivt beteende; Kognitiv förmåga; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : The business environment has during the last decades gone through major dramatic changes. Rapid and radical technological development and continuous change in both business practices and behaviours of the population, to name a few, have complicated and put pressure on organizations’ new product development (NPD) processes. LÄS MER

 3. 3. Hur medarbetare kan introduceras till ett nytt affärssystem : En fallstudie inom Uddeholm AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Johanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :user acceptance; ERP; Enterprise systems; technology acceptance; enterprise system CSF; ERP implementation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att ge fallföretaget underlag att använda föratt kunna förbereda sina medarbetare inför ett systembyte och därmed undvika vanligafallgropar. Uddeholm AB är studiens fallföretag och syftet har formulerats utifrån ettkunskapsbehov företaget upplever. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 5. 5. Hur förändrar molnet IT-konsulters värdeskapande : En studie om hur IT-konsulters värdeskapande förändras som konsekvens av implementeringen och användandet av molnbaserade affärsssytem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Sandra Nguyen; Oskar Steen; [2020]
  Nyckelord :IT consultant; value creation; cloud-based ERP-systems; IT-konsult; värdeskapande; molnbaserade affärssystem;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av den tekniska utvecklingen levereras affärssystem alltmer som en molntjänst. Detta innebär att IT-konsulters värdeskapande förändras vid implementering av molnbaserade affärssystem. Besitter IT-konsulterna inte rätt expertis kan det leda till felaktiga beslut samt ineffektiva lösningar. LÄS MER