Sökning: "affärsrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet affärsrelationer.

 1. 1. Vad händer med oberoendet? : En kvalitativ studie om revisorers framtidstro efter införandet av nya oberoenderegler.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Järphed; Joel Åsenlöv; [2019]
  Nyckelord :Revision; Oberoende; Kvalitet; Affärsrelationer; Transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Inledning: Genom åren har flertalet företagsskandaler uppdagats och revisionsbyråer har fått utstå kritik för att inte fel upptäckts eller misstänksamheter ifrågasatts. Nyligen presenterade EU ett revisionspaket innehållandes nya regler om oberoende, såsom byrårotation gällande företag av allmänt intresse. LÄS MER

 2. 2. Fördelar som leder till samarbeten mellan betalningsleverantörer och e-handlare : En kvalitativ studie om värdepropositioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrik Hedström; Erik Staaf; [2019]
  Nyckelord :B2B; Betalningslösningar; E-handel; Värdepropositioner; Affärsrelationer; Samarbeten;

  Sammanfattning : E-handelns framväxt har lett till att nya betalningslösningar växt fram. Dessa nya betalningsalternativ tillhandahålls e-handlare av betalningsleverantörer och är utformade med användarvänlighet i åtanke. LÄS MER

 3. 3. Är tre en för mycket? : En studie om trepartsförhållanden inom finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ragnhild Jonasdottir; Matilda Skagerberg; [2019]
  Nyckelord :Risker; trepartsförhållande; triad; affärsrelationer; finansbranschen;

  Sammanfattning : Inom finansbranschen är det vanligt att affärsrelationer är uppbyggda av tre företag. Sådana typer av relationer kan benämnas som trepartsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Lindgren; Kajsa Petersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; knowledge management; business relations; digitization; knowledge intensive; B2B; kunskapshantering; affärsrelationer; digitalisering; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i affärsrelationer inför lagstiftningsförändringar : En studie av förändringen av relationen mellan svenska försäkringsförmedlare och försäkringsbolag inför direktivet om försäkringsdistribution

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Levi; Christoffer Niemi; [2018]
  Nyckelord :Business Relations; IDD; Communication; trust; mutual influence; Satisfaction; political regulations; insurance company; Insurance broker.; Affärsrelationer; IDD; kommunikation; förtroende; ömsesidigt inflytande; nöjdhet; politiska regleringar; försäkringsbolag; försäkringsförmedlare.;

  Sammanfattning : När nya politiska regleringar införs på en marknad kan det få konsekvenser för alla aktörer på marknaden. Det kan påverka både deras verksamhet och deras relationer. LÄS MER