Sökning: "affärsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet affärsstrategi.

 1. 1. Outsourcing Coordination of Supplier Involvement in Collaborative Product Development Projects - A Risk Analysis

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :CHRISTOPHER HOFMANN; [2018]
  Nyckelord :Risk Analysis; Outsourcing; Collaborative Product Development; Automotive Industry; Riskanalys; outsourcing; kollaborativ produktutveckling; bilindustri;

  Sammanfattning : The automotive industry is in the midst of historic change: changing consumer preferences, new technologies and tougher sustainability requirements. Car manufacturers are forced to transform their businesses fundamentally while striking a balance between current needs and future opportunities. LÄS MER

 2. 2. Affärsmodellsutveckling : Hur företag hanterar utmaningar på en förändrad marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Joakim Andersson; [2018]
  Nyckelord :Business model innovation; change management; improvement efforts; organisational culture; business strategy; market change; Business model innovation; förändringsledning; förbättringsarbete; organisationskultur; affärsstrategi; marknadsförändring;

  Sammanfattning : En marknadsförändring innebär utmaningar för de företag som verkar på marknaden, eftersom de då måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden, ny konkurrenssituation och liknande. Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka utmaningar företag upplever när de utvecklar sina affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. Planning a digital transformation for a company with a process layout : A study conducted at voestalpine Precision Strip AB

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Ahl; Nina Nordberg; [2018]
  Nyckelord :digitalization; implementation; digital transformation; digital transformation model; metal industry; production; process layout; digitalisering; implementation; digital transformation; digital transformations modell; metall industrin; produktion; funktionell verkstad;

  Sammanfattning : Digitalization is an upcoming trend that divides the manufacturing industry of today. As an increasing number of companies chose to implement digitalization as a business strategy, some companies still struggle with implementing digitalization into their businesses. LÄS MER

 4. 4. The User Value of Speech Recognition at Home

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Maria Blomberg; Albert Johansson; [2018]
  Nyckelord :Speech Recognition; Means-End Chain; User Value; Smart Home; Voice Control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Humans have interacted using speech for thousands of years. Since the middle of last century, humans have been able to interact with computers using speech. Recent investments in speech recognition have resulted in the technology making its way into the homes of mainstream consumers. LÄS MER

 5. 5. Styrs skeppet striktare med fler kaptener? : Venturekapitalets innebörd för MCS och affärsstrategi i startupbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Backman; Isak Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Startupbolag; venturekapital; Management Control Systems; MCS; affärsstrategi;

  Sammanfattning : För startupbolag är venturekapital (VC) ett populärt alternativ som extern finansiering, där VC- bolagen inte sällan tar en aktiv roll deras portföljbolag. Vidare indikerar tidigare forskning att startupbolag har ett mindre behov av Management Control Systems (MCS) samtidigt som MCS och affärsstrategi har en växelverkande relation. LÄS MER