Sökning: "affärsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet affärsstrategier.

 1. 1. Redovisning av extrem tjänstefiering : Revisorers och normgivares syn på problematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Jonsson; Unni Stoltz; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Product service systems; the role of accounting; audit objectivity; Tjänstefiering; extrem tjänstefiering; redovisningens roll; revisorns objektivitet;

  Sammanfattning : Företag hittar ständigt nya sätt att arbeta genom olika strategier. En ny sådan strategi kallas extrem tjänstefiering som innebär att företag går från att sälja fysiska produkter, till att sälja funktionen av en produkt. Istället för att exempelvis sälja en borrmaskin, säljer man antal borrhål som maskinen producerar. LÄS MER

 2. 2. Implementing Digital Business Strategies : A study of the impact and application in the Medical Technology Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Christofer Tärnell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 4. 4. STRATEGIC AND ARCHITECTURAL ALIGNMENT: A CIO PERSPECTIVE

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Arneo Gajek; Madeleine Sandberg; [2017-09-14]
  Nyckelord :Alignment; Strategic alignment; Architectural alignment; CIO;

  Sammanfattning : Verksamheters förhållande till teknik har blivit allt viktigare i dagens alltmer föränderligavärld och det finns få organisationer som inte har teknik eller IT i sin kärnverksamhet.Däremot kämpar många med att få IT och verksamheten att samverka. LÄS MER

 5. 5. A new standard : Ett könsöverskridande modekoncept

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Stricker; [2017]
  Nyckelord :Gender; Judith Butler; fashion concept; Hope; discursive; A new Standard; performativity; performance theory; Kön; genus; Judith Butler; modekoncept; Hope; A new Standard; könsöverskridande sortiment;

  Sammanfattning : Companies in the fashion industry are constantly facing new challenges. Recently, a debate has been raised about how fashion companies communicate gender. A debate that critically reviews how companies maintain a certain gender stereotype about how women and men should appear and perform. LÄS MER