Sökning: "affärssystem examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden affärssystem examensarbete.

 1. 1. Reducering av kapitalbindning genom förändrad lagerstyrning : En studie på Husqvarna Group med fokus på inköp från avlägsna leverantörer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Adam Barrdahl; Simon Adolfson; [2018]
  Nyckelord :Inköp; Lagerstyrning; Kapitalbindning; Totalkostnad; Säkerhetslager; Orderkvantitet; Konsignation; Flexibilitet;

  Sammanfattning : Studien utfördes under våren -18 som ett examensarbete på Husqvarna Group gentemot företagets inköpsavdelning. Författarna studerar masterutbildningen Logistik som en del av sin civilingenjörsutbildning på Linköpings Universitet. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av inlagring samt plockning med hjälp av digitalisering hos ett tillverkande företag

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :John Juhlin Engqvist; Martin Wallin; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; Identifieringssystem; Lean; Affärssystem; Digitala verktyg; Lager; Plockning;

  Sammanfattning : Med denna rapport vill författarna för detta examensarbete redogöra för hur ett tillverkande företag skulle kunna använda digitala verktyg vid deras inlagring och plockning. Författarna har tittat och även presenterat olika lösningar för att kunna få in digitala hjälpmedel i företagets dito hantering. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Louise Nehler; Anne Riise Åberg; [2016]
  Nyckelord :Avrop; Inköp; Leveransprecision; Leveransprestation; Leveranssäkerhet; Leverantörsuppföljning; Mätetal; Orkla Foods Sverige AB; Prestationsmätning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen. När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner. LÄS MER

 4. 4. Trästommar på den svenska marknaden : En undersökning av leverantörer och den industriella byggprocessen

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Alexander Nilsson; Matilda Olsson; [2016]
  Nyckelord :Trä; hållbarhet; stomsystem; leverantörer; affärssystem; industriellt byggande;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljö- och hållbarhetsfrågor viktiga på grund av de pågående klimatförändringarna och detta har skapat en konkurrensfördel för användandet av trä som stommaterial då trä är det enda förnyelsebara materialet på marknaden. Trots detta byggs det idag främst med andra stommaterial, såsom stål och betong. LÄS MER

 5. 5. Stock efficiency, Almroths

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jim Bergkvist Skoglund; Daniel Svensson; [2015]
  Nyckelord :Artikelplacering; plockmetod; ABC-klassificering; artikelklassificering; picking method;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Almroths Åkeri AB i Norrköping. Almroths är ett tredjepartslogistikföretag som inriktar sig på service inom lager och transport såväl som helhetslösningar skräddarsydda för att erhålla en god servicenivå mot slutkund. LÄS MER