Sökning: "affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet affärssystem.

 1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens - En framtid med förhinder : En kvalitativ studie om AI och dess påverkan på redovisningssystemet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2021]
  Nyckelord :Artificiell Intelligens; redovisningssystem; implementeringshinder; bokföring; automatisering; kunskapsbrist; affärssystem; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Redovisningen förändrades med användningen av datorn och digitala redovisningssystem. Framtidens utveckling handlar om att ta nästa steg, från datorisering till digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 4. 4. Acceptans av CRS i affärssystem : En studie av affärssystems användares beteende och acceptans för implementationen av Conversational Recommender Systems [CRS]

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linus Edenholm; Filip Mood; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbar kunskapsöverföring i konsultorganisationer : En studie om hur konsulter överför kunskap under ett affärssystems livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oscar Reibner; Jakob Björk; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; Kunskapsöverföring; affärssystems livscykel; konsultorganisation; konsulter;

  Sammanfattning : Affärssystem är kunskapsintensiva projekt som kräver involvering av externa konsulter för attimplementera, utveckla och underhålla. På senare tid har konsulternas arbete utmanats genomatt affärssystems komplexitet ökat och att kundorganisationer utvecklar användningen underhela systemets livscykel. LÄS MER